آیکون منو
ایجاد زیرساخت جهت تجمیع داده های پایش، فعالیت، انتشار و مصرف سوخت صنایع

یکی از نیازهای اساسی سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار داشتن اطلاعاتی است که به نحوی با میزان آلایندگی منابع ساکن آلاینده هوا در ارتباط باشد. بعنوان مثال برای یک واحد صنعتی میزان مصرف سوخت، نرخ فعالیت آن واحد و غلظت آلاینده های خروجی از دودکش آن برای تخمین میزان انتشار آلاینده ها از آن واحد صنعتی مورد نیاز است. در این پروژه سعی می شود تا با راه اندازی یک سامانه مرکزی در سازمان این اطلاعات بصورت برخط دریافت و تحلیل شود تا در هر زمان ممکن بتوان نرخ انتشار آلاینده از منابع ساکن در دسترس باشد. این سامانه به تهیه گزارش های مدیریتی و سیاست گذاری ها در حوزه آلودگی هوا کمک خواهد کرد.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *