آیکون منو
مصوبات کارگروه ها
شماره کارگروه مباحث مطرح شده
بیست و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1396/11/04  کیفیت سوخت توزیعی (بنزین و خصوصاً گازوئیل)، شروع بکار دبیرخانه کارگروه در سازمان حفاظت محیط زیست، ، فیلتر دوده برای ناوگان حمل و نقل عمومی شهری، تأمین اعتبار برای ناجا جهت اجرای LEZ، مشکلات نوسازی ناوگان تاکسی و تعویض کاتالیست
بیست و ششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1396/12/09  نحوه مدیریت توزیع سوخت دیزل یورو 4 ، فیلتر ذرات دیزل ، توسعه موتورسیکلت برقی، توسعه مناطق LEZ
بیست و هفتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1397/01/29   کیفیت سوخت دیزل، فیلتر ذرات دیزل، توسعه موتورسیکلت برقی، نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی درون شهری، تعویض کاتالیست خودروهای عمومی درون شهری
بیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1397/03/02  طرح LEZ، تفکیک ناوگان دیزل درون شهری از برون شهری، حفظ وضعیت فعلی حدود مجاز معاینه فنی تا ابلاغ آیین نامه ها، عدم اجرای مصوبات فیلتر ذرات، نوسازی ناوگان تاکسی
بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 1397/04/13

معاینه فنی و اصلاح سامانه سیمفا، رتروفیت و فیلتر ذرات، توزیع نفت- گاز یورو 4 و مشخص شدن جایگاه‌های حاوی سوخت یورو4 با تابلو و در نرم افزار پمپ بنزین‌یاب، نوسازی ناوگان دیزلی و حذف سهمیه سوخت ناوگان دیزلی فرسوده، نوسازی ناوگان تاگسی و راه‌اندازی مجدد سامانه ثبت‌نام تاکسی‌های فرسوده

سی‌امین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ 
97/05/24

 معاینه فنی، طرح LEZ، بازنگری قانون هوای پاک، کیفیت سوخت دیزل، مدیریت تقاضای سفر

سی و یکمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا  مورخ
97/07/04

آخرین وضعیت اجرای تفاهم‌نامه و توزیع سوخت یورو4، طرح کهاب، پیشنهادات نهایی تغییر ساعات کاری ادارات، تعطیلی زمستانه مدارس و ساعات توزیع مواد غذایی

سی و دومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا  مورخ
97/09/07

معاینه فنی، کیفیت سوخت و اسقاط

سی و سومین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا  مورخ
97/09/28

کیفیت سوخت، مدیریت تقاضای سفر، اسقاط موتورسیکلت، نوسازی، آئین‌نامه‌های قانون هوای پاک، گواهینامه‌های زیست‌محیطی

سی و چهارمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
97/10/12

معاینه فنی، LEZ، صدور گواهی‌های زیست‌محیطی

سی و پنجمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
97/11/01

ارائه گزارش عملکرد یکساله دبیرخانه کارگروه ملی آلودگی هوا

سی و ششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
97/12/01

معاینه فنی و LEZ، آئین‌نامه قانون هوای پاک، اسقاط موتورسیکلت

سی و هفتمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورخ
98/02/18
اسقاط و نوسازی، آلودگی دیزل
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *