آیکون منو
معرفی مدیر

آرش یوسفی
رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان


تاریخ تولد
1353/6/30

تحصیلات
دکتری مدیریت محیط زیست


پست الکترونیک

dr_arashyousefi@yahoo.com

تلفن

42781884
دورنگار

88233041

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *