آیکون منو
معرفی مدیر

آرش یوسفی
مدیر کل دفتر آموزش محیط زیست


تاریخ تولد
1353/6/30

تحصیلات
دکتری مدیریت محیط زیست


پست الکترونیک

dr_arashyousefi@yahoo.com
تلفن
88233136
42781301

 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *