معرفی کتاب روز


نویسنده: 
فاطمه یاراحمدی و همکاران
تصویرگر: 
سوسن هومند و همکاران
برگردان: 
مجتبی خادمی و همکاران
سال نشر: 
بی‌تا

کتاب «دانستنی‌های زیست‌محیطی برای زنان» دومین جلد از مجموعه کتاب «دانستنی‌های زیست محیطی» است که برای سه گروه از مخاطبان (همه، زنان و زنان روستایی) تهیه شده است.کتاب‌های این مجموعه شامل دانستنی‌ها و اطلاعات ضروری درباره ی مسائل محیط‌زیستی به زبان ساده هستند و با پشتیبانی صندوق جمعیت ملل متحد تدوین شده است.


عنوان اصلی: 
Nature and young children : encouraging creative play and learning in natural environments,2nd ed.‎ C 2012‬‬
نویسنده: 
Ruth Wilson
رات ویلسون
برگردان: 
عبدالحسین وهاب‌زاده
ناشر: 
«عمده‌ی توجه این کتاب به بازی‌های خلاق در محیط بیرون است. برای بیشتر نسل‌های پیشین نیازی نبود كه در باره ی اهمیت بازی در محیط بیرون بحث و استدلال كنیم. برای آن‌ها بیرون در واقع «جای» بازی بود. وقتی بچه‌ها در داخل حوصله‌شان سرمی‌رفت یا در حین كارهای بزرگ‌ترها در دست و پای آن‌ها می‌پیچیدند، اغلب به آن‌ها گفته می‌شد كه «بروید بیرون بازی كنید» و كودكان برای این کار نیاز به ترغیب چندانی نداشتند.
* ^ * آموزش حفاظت از محیط زیست به زنان روستایی