اخبار
انتصاب رییس گروه برنامه ریزی
  • 1395/2/6 دوشنبه انتصاب رییس گروه برنامه ریزی
    به پیشنهاد رئیس مرکز برنامه ریزی ،تحول اداری و بودجه سازمان خانم فاطمه ولی زاده به پست سازمانی رئیس گروه برنامه ریزی رئیس گروه برنامه ریزی منصوب شد
انتصاب معاون مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه
  • 1395/2/1 چهارشنبه انتصاب معاون مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه
    طی حکمی از سوی سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس و بنا به پیشنهاد رییس محترم مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه ،حسن کاوه فیروز به سمت معاون مرکز برنامه ریزی، تحول اداری و بودجه منصوب شدند.
بيشتر