وظایف

الف جمع آوری اخبار و ارزیابی مستمر اطلاعات در راستای وظایف یگان و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و شکار و صید غیرمجاز.

ب اعمال قانون و مقررات در جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب، هوا و خاک و آلودگی صوتی زیست محیطی  از طریق انجام گشتهای تخصصی ویژه.

ج انجام اقدامات بازدارنده و مقابله با اخلال گران و مجرمین در زمینه شکار، صید، تخریب محیط زیست و مسببین آلودگی زیست محیطی همراه با دستگیری متهمین و تشکیل پرونده و معرفی به مقامات ذیصلاح قضایی در حوزه استحفاظی و مأموریتی.

تبصره: در صورت وقوع جرم و خروج مجرم از حوزه استحفاظی به منظور تعقیب و ادامه پیگیری بایستی یگان، با ناجا و مراجع قضایی هماهنگی نماید.

د انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری در حوزه مسئولیت و حدود وظایف تعیین شده در این دستورالعمل.

ه اطفاء حریق و انجام امور امدادی به هنگام بروز حوادث در مناطق آزاد زیست محیطی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان و همکاری با سایر دستگاههای اجرایی مسئول در امور امدادی به هنگام وقوع سوانح و حوادث در حوزه استحفاظی.

و اجرای سایر برنامه های جاری سازمان نظیر آمار برداری حیات وحش، نمونه برداری از گونه های گیاهی و جانوری و تعدیل جمعیت جانوران وحشی آسیب رسان و مشارکت در امور تحقیقاتی که توسط مقام مافوق به فرمانده یگان ابلاغ خواهد شد.

ز انجام اقدامات لازم برای حفاظت از اموال، اماکن، مستحدثات سازمان و جلوگیری از آسیب رسانی به آنها توسط عناصر مخرب داخلی و یا عوامل خارجی.

ح ممانعت از فعالیت مراکز غیرقانونی کارگاههای تاکسیدرمی و مراکز فروش غیرقانونی حیوانات تاکسیدرمی شده و مراکز غیرمجاز و تکثیر و پرورش حیات وحش.

ط نظارت و کنترل بر ورود و خروج اشیاء، افراد، نمونه های گیاهی و جانوری و اموال سازمان در حوزه استحفاظی بر اساس قانون و مقررات سازمان، به منظور حصول اطمینان از برقراری حفاظت.

ی مساعدت و همکاری با عوامل انتظامی محل مأموریت در کشف جرائم ( در حوزه استحفاظی یگان).

ک اجرای تصمیمات، آراء و احکام مراجع اداری و قضایی صادره در خصوص پرونده های مرتبط با تخلفات و جرائم در مناطق آزاد زیست محیطی و مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان.

ل برقراری تعامل با مراجع نظامی، انتظامی، قضایی و سایر دستگاهها به منظور اجرای بهینه وظایف و مأموریتهای یگان با هماهنگی سازمان.

م جمع آوری اطلاعات انتظامی توسط یگان و هماهنگی و همکاری متقابل با ناجا و حراست سازمان متبوع جهت جمع آوری اخبار و تولید اطلاعات مورد نیاز در راستای انجام بهینه وظایف آنها.

ن انجام مأموریتها و وظایفی که در شرایط غیرعادی در امور امنیتی و انتظامی از سوی ناجا ابلاغ می شود (در حوزه استحفاظی یگان).

س تهیه و تدوین طرح توزیع تسلیحات و تجهیزات انتظامی و مخابراتی برابر جداول مصوب سازمانی و ارائه آنها به ناجا جهت سیر مراحل تصویب با هماهنگی واحدهای ذیربط.

سه‌شنبه 12 فروردين 1399

 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::