ماموریت

حفاظت از عرصه های طبیعی اعم از خشکی و دریا و محیط زیست انسانی، حفظ تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی حیات وحش ایران اعم از جانوری و گیاهی در اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی از جمله قوانین شکار و صید، حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه های اجرایی و ضوابط مربوطه و جلوگیری از تخلفات مربوطه براساس اعلام سازمان و انجام بخشی از وظایف ناجا در این خصوص.

جمعه 28 تير 1398

 
 ارتباط با ما | آمار بازدیدکنندگان | انتقادات و پیشنهادات | نقشه سایت | ساختار سازمان | پست الکترونیک | محیط زیست استانها | خانه خبر | معرفی سازمان

:: تمامی حقوق وب سایت متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست می باشد ::