آیکون منو
چارت دفتر


ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن
1
اسکندر امیدی نیا
معاون آموزش و پژوهش
2
سهیلا بابایی
مسئول دفتر معاونت
42781768
3
سروناز کرباسی
مسئول دفتر معاونت
42781767
4
کتایون حجتی
سرپرست دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست
88233206
5
مهناز مسلمی
مسئول دفتر
42781656
6
سیدامیرفاتح وحدتی
معاون دفتر
42781339
7
فائزه آیت اللهی
رئیس گروه اقتصاد محیط زیست
42781319
8
فروغ شادمان
کارشناس اقتصاد محیط زیست
42781320
9
مهناز عزیزی
کارشناس اقتصاد محیط زیست
42781279
10
الناز کیوانی
رییس گروه آمار
42781358
11
حبیب حسنوند
کارشناس آمار
42781005
12 مرضیه توحیدلو کارشناس آمار 42781053
13
لیلا زمانی
رییس گروه توسعه پایدار
42781203
14
طاهره بایبوردی
کارشناس توسعه پایدار
42781037
15 ساره قائم مقامی کارشناس توسعه پایدار 42781202
16
مهنوش رضاعلی
رییس گروه GIS، RS و ارزیابی توان اکولوژیک
42781280
17
فرشته جادری
کارشناس GIS، RS
42781356
18 سمیه رفیعی کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک
19 مجید زرگر کارشناس ارزیابی توان اکولوژیک 42781377
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *