آیکون منو
ارتباط با ما

آدرس: تهران - ضلع شمالی اتوبان شهید حکیم- بین شیخ فضل ا... و یادگار امام - پارک پردیسان- سازمان

حفاظت محیط زیست- ساختمان مرکز تحقیقات زیست محیطی - طبقه 3 - دفتر آموزش محیط زیست

تلفکس  :   88233208
تلفن سانترال سازمان برای دسترسی به خطوط تلفن داخلی:     9 - 88241720          42781000
                              

                                     لیست شماره تماس همکاران دفتر
نام و نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
داخلی
آرش یوسفی رییس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان
42781300
42781301
1300
1301
خانم  آرتا
معاون
42781606
1606
محمد رضا رمضان‌نیا
رییس گروه آموزش ضمن خدمت
42781632
1632
محمد بیات
علی بابازاده
کارشناس آموزش ضمن خدمت
کارشناس آموزش ضمن خدمت
42781633
1633
خانم میرزایی
کارشناس آموزش ضمن خدمت
42781612
1301
خانم خلیلی
محسن خلیفه
کارشناس مسئول تکنولوژی آموزشی
کارشناس تکنولوژی آموزشی
42781603
42781602
1603
1602
خانم دیبایی
خانم بیدی
رییس گروه آموزش همگانی
کارشناس آموزش همگانی
42781627
42781628
 1627
16286
خانم حیدریان
کارشناس انتشارات
42781627
1627
خانم سلیمی
خانم عباسی
گرافیست
کارشناس آموزش همگانی 
42781490
1490
محسن بهرامی مسئول دفتر آموزش محیط زیست 42781300
42781301
1300
1301
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *