آیکون منو
اهداف و وظایف

 شرح وظایف 
دفتر آموزش محیط زیست(اردیبهشت95):

v    تدوین و راهبری اصول سیاست های چاپ و نشر
v    مطالعه و پژوهش در زمینه نیاز سنجی موضوعات محیط زیستی جهت چاپ و نشر
v    نظارت بر انتشار و آثار و تالیفات با موضوعات مختلف زیست محیطی
v    ارتقاء فناوری های الکترونیک در زمینه تهیه و تولید مجلات علمی، پوستر، بروشور و ...
v    انجام امور دبیرخانه کارگروه تخصصی چاپ و نشر سازمان
v    نظارت و کنترل بر کار دبیرخانه های کمیسیون های آموزش و چاپ و نشر استان ها
v    اخذ مجوزهای چاپ و نشر در سازمان
v    تهیه بانک اطلاعاتی چاپ و نشر سازمان (مولفان، مترجمان، موضوعات و ...)
v    برنامه ریزی در خصوص تهیه و تولید منابع آموزشی (نوشتاری شنیداری - دیداری ) برای گروههای مخاطب اجتماعی براساس نیازهای آموزشی مخاطب
v    انجام تحقیقات و پژوهش های مربوط به دست یابی به شیوه های نوین آموزش محیط زیست و توسعه پایدار برای گروه های مخاطب اجتماعی
v    همکاری با دفتر روابط عمومی و امور رسانه در زمینه برگزاری مراسم و جشنواره ها در ایام و مناسبت های زیست محیطی با هدف آموزش و جلب مشارکت مردم در حفاظت محیط زیست
گروه آموزش همگانی
v    جاری نگهداشتن برنامـه " جامع آموزش محیـط زیست و توسعه پایـدار" ( برنامه کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت) با همکاری وزارتخانه ها، دستگاهها و نهادهای مربوطه و نیز ادارات کل استانی و دفاتر ستادی سازمان
v    همکاری با واحد برنامه ریزی و ایجاد کارگروه اجرایی برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست درخصوص تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه " آموزش محیط زیست و توسعه پایدار" و ارائه گزارشات مربوطه پایان هر دوره از برنامه های پنج ساله توسعه
v    سیاستگذاری و تدوین برنامه های اجرایی در زمینه آموزش همگانی و ابلاغ آن به ادارات کل استان ها
v    ارزشیابی و نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزش همگانی در ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها و ارائه گزارشات مربوطه
v    شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی گروههای مخاطب اجتماعی جهت دانش افزایی و اشاعه فرهنگ زیست محیطی به آنها
v    همکاری و هماهنگی با اعضاء کارگروه اجرایی برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست در خصوص تحقق اهداف آموزشی سند چشم انداز محیط زیست کشور
v    انجام مطالعات تطبیقی پیرامون بررسی وضعیت آموزش محیط زیست در سایر کشورهای جهان جهت دست یابی به الگوهای نوین و اثر گذار آموزشی برای مخاطبین اجتماعی
v    تشویق و حمایت از محققان و فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار کشور (جایزه ملی محیط زیست)
v    بررسی طرح ها و پروژه های آموزشی مربوط به حفاظت از محیط زیست و گسترش فرهنگ آن در بین آحاد جامعه
v    انجام طرحها و پروژه های افکارسنجی جهت بررسی میزان تاثیرگذاری آموزش های ارائه شده به گروههای مخاطب اجتماعی
گروه آموزش ضمن خدمت
v     تدوین اهداف و راهبردهای آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان براساس اهداف و راهبردهای کلان آموزش ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح و اسناد بالادستی (نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی و ...) بر مبنای مصوبات کمیته ی راهبردی سازمان
v    طراحی و برنامه ریزی آموزشی کارکنان از طریق نیازسنجی و طراحی آموزش ها و تدوین برنامه های آموزش سازمان (راهبردی ، پنج ساله و یک ساله )‌
v    مدیریت ، راهبری و اجرای برنامه های تدوین شده آموزش تحت نظارت کمیته راهبری آموزش .
v    ارزشیابی برنامه های آموزشی (ارزشیابی از فراگیر ،ارزشیابی از مدرسین ، ارزشیابی مدیریت اجرایی ، بررسی اثربخشی برنامه های آموزشی )‌ و انعکاس آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
v    تهیه بخش نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز سازمان در خصوص آموزش ضمن خدمت کارکنان براساس اسناد بالادستی
v    تهیه محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره های آموزشی به صورت چاپی و الکترونیکی براساس سرفصل های آموزشی مصوب به منظور آموزش کارکنان
v    تهیه پرونده آموزشی کارکنان سازمان (شناسنامه آموزشی)
v    انتخاب موسسات مجری یا مشاور (مورد تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) ‌در حوزه نیازسنجی، طراحی ، اجرا و ارزشیابی آموزشی
v    بررسی و تائید موارد ماموریت آموزشی کارکنان
v    توانمند سازی وآموزش فرهنگی وتخصصی منابع انسانی
v    متناسب سازی دانش ،مهارت ونگرش کارکنان دولت با شغل مورد نظر در قالب نظام آموزش جدید
v    ایجاد ارتباط مابین ارتقاءکارمندان ومدیران با آموزش وبهره مندی از امتیازات آن
v    ساماندهی بورس ها ودوره های آموزشی داخل وخارج برای کارکنان دولت
v    ارایه آموزشهای فرهنگی به مدیران وکارشناسان
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *