آیکون منو
مواد شیمیایی و کنوانسیونها
هم اکنون مدیریت زیست محیطی مواد شیمیائی خطرناک (صنعتی ، آفت کش ها و کودهای شیمیایی)، در چارچوب قوانین و مقررات موجود ملی و همچنین بر اساس کنوانسیونها، برنامه ها و تعهدات بین المللی و منطقه ای مختلف انجام  می شود و از این طریق اقدامات مفیدی در راستای نظارت و کنترل بر ساخت، تولید، واردات، توزیع و مصرف مواد شیمیایی صنعتی و نهاده های کشاورزی صورت گرفته است. اجرای مفاد کنوانسیون رتردام در خصوص تجارت مواد شیمیایی، اجرای مفاد کنوانسیون استهکلم درخصوص مدیریت زیست­محیطی آلاینده های آلی پایدار، اجرای برنامه جهانی مدیریت مواد شیمیایی در کشور(استراتژی سایکم)، کنوانسیون مینی­ماتا در خصوص جیوه، اجرای مفاد کنوانسیون بازل در خصوص حمل و نقل فرامرزی پسماندهای خطرناک و همچنین و برنامه جهانی یونپ در خصوص سرب و کادمیم از آن جمله می­باشند. این ساز وکارهای حقوقی الزام­آور(کنوانسیون­ها) و برنامه­های بین­المللی زیست­محیطی داوطلبانه و همکاری­های زیست­محیطی با سایر کشورها به ما کمک می­کند تا با دستیابی به تجربه­های موفق سایرکشورها و مطلع شدن از آخرین فنآوری­های زیست­محیطی دنیا و همچنین دریافت کمک­های فنی و مالی جهت کنترل و جلوگیری از ورود مواد شیمیایی خطرناک به عرصه­های تولید و مصرف و در نهایت انتشار در محیط­زیست اقدام نمود. بدیهی است با کاهش یا حذف و مصرف تحت کنترل این گروه از مواد که به ناچار لازمه زندگی کنونی است و بعضا بسیار خطرناک می­باشند، ضمن کاهش در تولید فاضلاب­ها و پسماندهای شیمیایی خطرناک که تصفیه و امحای آنها به لحاظ کمی و کیفی اغلب هزینه­بر و نیازمند دانش وتکنولوژی­های گران قیمت است، از انتشار ناخواسته آنها در محیط­زیست نیز جلوگیری بعمل خواهد آمد. در حال حاضر تعداد 40 ماده شیمیایی خطرناک شامل مواد شیمیایی صنعتی و آفت­کش­ها در چارچوب مفاد کنوانسیون روتردام،‌ 22 آلاینده­های آلی پایدار در چارچوب مفاد کنوانسیون استکهلم، جیوه و ترکیبات آن در کنوانسیون جدید مینی ماتا، همچنین نقل و انتقال پسماندهای خطرناک و مدیریت صحیح زیست­محیطی آنها در چارچوب مفاد کنوانسیون بازل و با مرجعیت دفتر آب و خاک و همکاری دستگاه­های ذیربط در کشور تحت مدیریت زیست­محیطی هستند.

بازل
روتردام
استکهلم
اخبار مواد شیمیایی
بيشتر
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *