اخبار دفتر

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ضوابط و روش های مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تدوین شد.

1398/7/23 سه‌شنبه
.
برگزاری جلسات در خصوص بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیکی با صنایع فعال

مدیریت پسماند باتری های لیتیومی و الکالاین با توجه به حل یکی از مشکلات اساسی حوزه محیط زیست (مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی) برای دفتر مدیریت پسماندها دارای اولویت بوده،

1398/7/22 دوشنبه
.
اولین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

اولین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند شماره یکم مهر ماه 1398 منتشر شد.

1398/7/21 يكشنبه
.
آغاز بررسی عملکرد دستگاه های مسئول برای مدیریت پسماند / بهبود وضعیت پسماند در کشور در گرو مشارکت و هم افزایی دستگاه ها

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به وظایف محول شده در قانون مدیریت پسماندها توسط سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است.

1398/7/21 يكشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

استاندارد ها

پروژه های مطالعاتی

فرایند ها

لینک ها