اخبار دفتر

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ضوابط و روش های مربوط به مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تدوین شد.

1398/7/23 سه‌شنبه
.
برگزاری جلسات در خصوص بازیافت پسماندهای برقی و الکترونیکی با صنایع فعال

مدیریت پسماند باتری های لیتیومی و الکالاین با توجه به حل یکی از مشکلات اساسی حوزه محیط زیست (مدیریت پسماندهای برقی و الکترونیکی) برای دفتر مدیریت پسماندها دارای اولویت بوده،

1398/7/22 دوشنبه
.
اولین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند منتشر شد

اولین بولتن خبری آموزش مدیریت پسماند شماره یکم مهر ماه 1398 منتشر شد.

1398/7/21 يكشنبه
.
آغاز بررسی عملکرد دستگاه های مسئول برای مدیریت پسماند / بهبود وضعیت پسماند در کشور در گرو مشارکت و هم افزایی دستگاه ها

مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی با توجه به وظایف محول شده در قانون مدیریت پسماندها توسط سازمان حفاظت محیط زیست آغاز شده است.

1398/7/21 يكشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

استاندارد ها

پروژه های مطالعاتی

قراردادهای منعقده با موضوع پسماند

وضعیت

عنوان قرارداد

پایان قرارداد

1. بررسی و شناسایی وضعیت ساختاری نظارت بر مدیریت زیست محیطی پسماندهای کشور با تعیین چالش ها و ارائه راهکار

در حال مکاتبه برای پایان قرارداد

2 .مطالعات عملیاتی کردن ظرفیت های لازم در بازنگری و اجرای طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی ( با تمرکز بر سرفصل پسماند)

در حال مطالعه

3. تدوین برنامه عملیاتی حل مسایل و مشکلات مربوط به مدیریت زیست محیطی منابع آب و خاک

در حال مطالعه

4. تدوین دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محل ‌های دفن پسماندهای عادی و ویژه

در حال مطالعه

5. تهیه دستورالعمل ضوابط زيست محيطي استفاده صنايع از سوخت هاي مشتق شده از پسماند

در حال مطالعه

6. تدوین دستورالعمل مدیریت پسماندهای برق و الکترونیکی

در حال مطالعه

7.طرح جامع مدیریت محیط زیست انسانی در حوزه طبقه بندی پسماندهای ویژه در صنایع، کشاورزی و معادن

در حال مطالعه

8. تدوین دستورالعمل بازیافت و مدیریت زیست محیطی کاتالیست های مستعمل صنایع به ویژه صنایع نفت و گاز

 

بيشتر

فرایند ها

لینک ها