فاز اول، بانک اطلاعات مدیریت پسماند مطابق وظایف قانونی سازمانی ماده32 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند ها

براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها (

  1. فهرست ذیل که فعلا از طریق سایت دفتر آب و خاک – سازمان حفاظت محیط زیست منتشر میگردد تنها برای اعلام عمومی آخرین امکانات موجود در کشور برای مدیریت انواع پسماندها می باشد و به معنی فهرست واحد های مورد تایید این سازمان و یا شرکت های معتمد این سازمان برای مدیریت پسماندها نمی باشد.
  2. لازم به ذکر است در مواقع لزوم برای اطمینان از مجاز بودن به ادامه فعالیت واحد ( تعطیل بودن یا فعال بودن ) ، باید از اداره کل محیط زیست استان محل استقرار استعلام های لازم صورت پذیرد.
  3. واحد های مجاز واحد هایی هستند که دارای مجوز استقرار و پروانه بهره برداری معتبر می باشند. لذا کلیه واحد ها می بایست در صورت عدم دارا بودن پروانه بهره برداری راساً در اسرع وقت اقدام نمایند.

توضیح: ملاک اجازه فعالیت برای کلیه واحدها علاوه بر پروانه بهره برداری معتبر مربوطه، تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان محل استقرار واحد مدیریت پسماند درخصوص نحوه عملکرد مدیریت زیست محیطی آنها در ارتباط با پسماندها برابر قوانین و مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها و استانداردهای مورد عمل این سازمان می باشد.

4.  متقاضیان در صورت نیاز ، خود راساً موظف به انتخاب واحد برای بازیافت پسماند تولیدی خود می باشند و هر گونه معرفی شفاهی و یا ارائه معرفی نامه یا توصیه نامه  از سوی ادارات کل یا سازمان تحت عنوان" مشاور و پیمانکار معتمد سازمان حفاظت محیط زیست برای مدیریت پسماند، خلاف قوانین و مقررات و اختیارات این سازمان و ادارات کل تابعه بوده و در تضاد با وظایف حاکمیتی و نظارتی این سازمان میباشد. 
5. واحدهای مدیریت پسماند خارج از این فهرست مورد تایید سازمان محیط زیست نبوده و با متخلفین برابر قانون برخورد می شود زیرا بر اساس ماده 7 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندها بر عهده تولیدکننده می باشد.
6. در صورت عدم ثبت واحد مدیریت پسماند در فهرست ذیل ، مراتب از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان قابل پیگیری می باشد.
7.  ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها می بایست در خصوص ساماندهی واحد های مدیریت پسماند مستقر در استان مربوطه اقدام نموده و نتایج را جهت بروز رسانی فهرست ذیل  به دفتر آب و خاک اعلام نمایند.

ظرفیت موجود در کشور برای مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در استان ها ( براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها - در پایان سال 1396 و اصلاحیه اطلاعات در 1397)

نام واحد

استان

ظرفیت ( بر اساس پروانه بهره برداری)

نوع پسماندهای تحت مدیریت بر اساس پروانه بهره برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ذیربط

ملاحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید میدانی

ملاحظات

پتروشیمی بندرامام (لند فیل)

خوزستان

180000 تن سالانه

ضایعات پتروشیمی، مواد شیمیایی

 

نیازمند استعلام با رعایت ملاحظات 1 تا 3 اشاره شده در بالا

کاشف صنعت ماهشهر

5 تن در ساعت

ضایعات پتروشیمی، مواد شیمیایی، پسماندهای شیمیایی و دارویی

فعالیت تحت نظارت اداره کل

خدماتی رهپویان صالح

اصفهان

28908 تن سالانه

امحاء (سوزاندن) پسماندهای ویژه (خطرناک)، صنعتی و پزشکی (PCB ، انواع سموم کلره و غیر کلره، لجن های صنعتی، انواع روغن ها ،داروی فاسد، پسماندهای شیمیایی پتروشیمی و نفتی)

تحویل و امحاء کلیه ترکیبات آلی کلردار

بلا مانع برای فعالیت تحت نظارت اداره کل

شیمی کشاورز

قزوین

5/0 تا 6/0 تن در روز کوره جامد سوز

2000تا3000 لیتر در روز مایع سوز

پسماند سموم وداروهای شیمیایی تاریخ منقضی فاقد کلره وهالوژنه (فاقد پروانه بهره برداری)

در حال حاضر واحد صرفا مجاز به مدیریت پسماندهای تولیدی موجود شرکت  شیمی کشاورزمی باشد .پس از اتمام پسماندهای موجود اجازه دریافت پسماند جدید با هماهنگی اداره کل را خواهد داشت.

عصرصنعت سبز کاسپین

 

2500 تن سالانه

تصفیه و بی خطر سازی شیمیایی  پسماند های ویژه (خطرناک) صنعتی و پزشکی

در حال حاضر فقط مجاز به دریافت پسماندهای عفونی مراکز درمانی استان  می باشد و همچنین صرفا تا پایان سال97 مشروط به رعایت کامل ضوابط پسماندهای پزشکی می تواند پسماندهای دارویی وشیمیایی صرفا از استانهای همجوار شامل تهران،البرز ، مرکزی ،همدان ،زنجان مشروط به تفکیک مجزای پسماندهای سایتوتوکسیک دریافت نماید.

 همچنین صرفا  پسماندهای جامد صنعتی و ویژه داخل استان به صورت موردی با اخذ استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین  و در صورت تایید روش امحاء امکان پذیر است .

مجتمع فن آوری پسماند زیست

مرکزی

2500تن سالانه

10000 تن سالانه

بازیافت و دفع زباله

بازیافت ضایعات مواد شیمیایی

ممنوعیت در یافت پسماندهای مشمول کنوانسیون استکهلم (POPs) ، سموم سنواتی کلره،پسماندهای حاوی و یا آلوده به بی فنیل های پلی کلره،پسماندهای جیوه ، حاوی و یا آلوده به جیوه و سایر فلزات سنگین و پسماندهای آزبست و مواد آزبستی توسط واحد

ممنوعیت تحویل و امحاء ترکیبات آلی کلردار

نیازمند تاییدیه عملکرد زیست محیطی

  

ظرفیت های مدیریت پسماند پزشکی موجود در کشور بر اساس آخرین اطلاعات واصله از استان ها در پایان سال 1396 و اصلاحیه اطلاعات در 1397

نام واحد

استان

ظرفیت ( بر اساس پروانه بهره برداری)

نوع پسماندهای تحت مدیریت بر اساس پروانه بهره برداری صادر شده توسط سازمان صنعت و معدن و تجارت استان ذیربط

ملاحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید میدانی

ملاحظات

شرکت فنی مهندسی بهسازان محیط و صنعت ایرانیان

اردبیل

1095 تن در سال

پسماندهای عفونی

دارای مجوز زیست‌محیطی و نتایج استاندارد طبق آنالیز خوداظهاری

 

مرکزکیمیاگران زاگرس ایلام

ایلام

200 لیتر در ساعت

پسماندهای عفونی

 

بهگستر محیط

زنجان

300 تن در سال

پسماندهای عفونی

_   ارائه درخواست تمدید مجوز فعالیت طی نامه 1673/2/19 مورخ 8/3/97 مرکز بهداشت استان به اداره کل.

_  بازدید و سنجش عملکرد اتوکلاو در مورخ 22/6/97 توسط اداره کل.

_عدم تمدید مجوز فعالیت تا کنون  به دلیل عدم مراجعه و پیگیری متقاضی و ارائه مدارک لازم.

علیرغم عدم تمدید مجوز فعالیت در حال حاضر فعال بوده و عملکرد اتوکلاو  بر اساس سنجش مورخ 22/6/97  اداره کل مطلوب ارزیابی شده است.

شرکت نصر شرق

سیستان و بلوچستان

500 لیتر (ظرفیت دستگاه)

4 سیکل در روز هر سیکل 80 تا 140 کیلوگرم

پسماندهای عفونی

 

 

شرکت آشیانه سلامت غرب

کردستان

150 تن

پسماندهای عفونی

 

نوآوران کاووس

گلستان

پسماندهای عفونی

 

بهداشت گستر مطمئن

گیلان

5/0 تن روزانه

پسماندهای عفونی

 

شرکت تعاونی سامان بهداشت لاهیج

گیلان

1000 کیلوگرم در روز

پسماندهای عفونی

 

 

فناوری زیست محیط پاک صبا

گیلان

1500 تن در سال

تصفیه و بی خطرسازی شیمیایی پسماندهای ویژه (خطرناک)، صنعتی و پزشکی

در حال حلاضر مجاز به دریافت پسماندهای دارویی و شیمیایی پزشکی می باشد