آخرین اخبار
.
1398/2/26 پنجشنبهwww.doe.ir
اختیاری گفت: طرح «تراز سبز» به مدیریت کلان کمک می کند که در چه بستری در حوزه محیط زیست کمک کنند و کاربرهای این سامانه کمک کننده به محیط زیست هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از شیراز، «مریم اختیاری» امروز (چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت) در رونمایی از طرح «تراز سبز» اولین مدل ملی ارزیابی دانشگاه های کشور، با بیان اینکه این طرح بر اساس اسن است که چه بخش از فعالیت دانشگاه ها بر اساس مدیرت سبز است، گفت: این تراز، داده های مربوط به آموزشی، بخش حوزه محیط زیست سبز مانند زمین هایی که کاشتن و زیر کشت بردن و حفط گونه جانوری و حوزه اجتماعی و فرهنگی سبز است.

استاد دانشکده هنر معماری دانشگاه شیراز، افزود: این طرح نشان از ارتباط دانشگاه و صنعت است، این مدل به دانشگاه ها کمک می کند به شکل خود اظهاری اطلاعات را در سامانه وارد کنند و خود را با دیگران و یا در آینده با خودشان مقایسه کنند.

وی با بیان اینکه این طرح به مدیریت کلان کمک می کند که در چه بستری در حوزه محیط زیست کمک کنند و کاربرهای این سامانه کمک کننده به محیط زیست هستند، عنوان کرد: این هدف به شکل علمی دنبال شده و دستاورد این کار در دانشگاه ها به افراد کمک می کند و امید است در آینده به کل جامعه این اتفاق بتواند تسری پیدا کند یک بستر علمی و شناخت و حرکت است.