اخبار مهم استانها
1394/7/1 چهارشنبه
آغاز برنامه سرشماری وحوش پارک ملی دریاچه ارومیه
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش از از سرشماری وحوش جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی ،یوسفی گفت :پستانداران شاخص موجود در جزایر پارک ملی دریاچه ارومیه با کمک محیط بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان سرشماری می شوند .

وی افزود :در این برنامه که از روش سرشماری جرگه ای با مشاهده مستقیم استفاده می شود حیات وحش موجود در جزایر کبودان ،اشک ،اسپیر و آرزو مورد سرشماری قرار می گیرند .

 پارک ملی دریاچه ارومیه محل زیست گونه های جانوری مختلفی بوده که پستانداران شاخص موجود در جزایر عمدتا شامل گوزن زرد ایرانی و قوچ و میش ارمنی از اهمیت زیستی بالای برخوردار بوده و هر ساله برنامه های متعددی جهت حفظ نسل این گونه ها در داخل جزایر پارک ملی ردیاچه ارومیه اجرا می گردد .

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir