اخبار
1395/5/5 سه‌شنبه
جلالوندی: فعالیت آب شیرین کن ها بدون استعلام و نظر مثبت سازمان محیط زیست ممکن نیست
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای پروژه‌های مرتبط با آب‌شیرین‌کن یک فرآیند کارشناسی با همان حساسیت دریافت مجوزهای ارزیابی محیط زیستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست طی می‌شود و مجریان نمی‌توانند بدون نظر این سازمان و گرفتن استعلام کار خود را آغاز کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص الزام قانونی آب شیرین کن ها برای دریافت مجوز ارزیابی، گفت: در حال حاضر و مطابق قانون فعلی، آب شیرین کن ها در زمره 51 عنوان پروژه ای که باید پیش از اجرایی شدن ارزیابی زیست محیطی داشته باشند، نیستند.
 

جلالوندی با بیان اینکه آب شیرین کن ها می توانند به صورت جداگانه یا به عنوان جزئی از پروژه های انتقال آب مورد بررسی قرار گیرند، اظهار کرد: در صورتی که آب شیرین کن ها جزئی از پروژه های انتقال آب باشند به دلیل الزام این پروژه ها برای دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی، مشمول این فرآیند می شوند ولی در صورتی که به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند تنها مشمول فرآیندهای بررسی کارشناسی سازمان قرار می گیرند.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست عدم الزام قانونی برای دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی را به معنای عدم نیاز به تشکیل کمیته سه نفره ماده 2 با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه اجرایی مرتبط دانست و افزود: این به معنای خروج پروژه های آب شیرین کن از نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیست.

به گفته وی، برای پروژه‌های مرتبط با آب‌شیرین‌کن یک فرآیند کارشناسی با همان حساسیت دریافت مجوزهای ارزیابی محیط زیستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست طی می‌شود و مجریان نمی‌توانند بدون نظر این سازمان و گرفتن استعلام کار خود را آغاز کنند.

جلالوندی ضمن یادآوری این موضوع که در زمان تدوین قانون ارزیابی زیست محیطی، آب شیرین کن ها وجود نداشتند تا در زمره 51 عنوان پروژه ای که باید پیش از اجرایی شدن ارزیابی زیست محیطی داشته باشند، قرار بگیرند، خاطرنشان کرد: درخواست برای اصلاح فهرست عناوین پروژه های مشمول ارزیابی زیست محیطی در دست اقدام است.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir