رئیس شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
مديركل دفتر حفاظت و احیای تالابها منصوب شد
مديركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش منصوب شد
مدیر کل محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
سرپرست دفتر مدیریت پسماندها منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید