سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد
رئيس مركز برنامه ريزي، تحول اداري و بودجه سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
انتصاب مشاور رییس سازمان حفاظت محیط زیست در امور زنان وخانواده
سرپرست حفاظت محیط زیست استان سمنان منصوب شد
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان منصوب شد
بيشتر
تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی