اخبار دفتر

 در راستای حمایت از فعالین حوزه پسماند و افزایش ظرفیت های تخصصی و علمی کشور و با توجه به سفر هیئت تخصصی از اتحادیه اروپا در آینده نزدیک، جلسه ای با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در محل دفتر مدیریت پسماند،  برگزار گردید

1398/5/16 چهارشنبه
بيشتر

آلبوم تصاوير

بيشتر

استاندارد ها

پروژه های مطالعاتی

فرایند ها

لینک ها