ارتباط با دفتر
آدرس:
ضلع شمالی بزرگراه شهید حکیم ،بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، طبقه ششم برج،  دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست
شماره تلفن: 88233206           شماره نمابر:  88233472
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید