اداره کل حراست سازمان محیط زیست، آماده دریافت هرگونه اخبار، پیشنهاد و انتقاد می باشد.


نحوه ارتباط با اداره کل حراست

تلفن (مدیرکل حراست) : 88233079

دورنما : 88233167 
     
رایانامه : herasat@doe.ir

ثبت نظر حراست

زمان عقربه ای
دوشنبه 20 مرداد 1399

اوقات شرعی
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :