آیکون منو
1397/11/9 سه‌شنبه

معرفی خدمت

پایش و اعلام میزان آلایندگی های صنعتی و غیر صنعتی

نام خدمت کلان

14031123000

شناسه خدمت کلان

غیرخوداظهاری در پایش آلودگی های صنایع

عنوان زیر خدمت

14031123101

شناسه زیرخدمت

G2B

نوع خدمت

 

 

ثبت نتایج پایش های انجام شده (ارائه نتایج پایشهای زیست محيطی به متقاضيان ضمن تعيين حق دسترسی به اطلاعات و تمایز گيرندگان(

 

 

 

توضیحات خدمت

الکترونیکی

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

https://www.doe.ir/portal/home/?961158/غیر-خود-اظهاری-در-پایش-آلایندگی

آدرس اینترنتی خدمت

آزمایشگاه‌های معتمد

واجدین شرایط درخواست خدمت

ارائه دليل يا توضيحات لازم جهت انجام پايش غير اظهاري (در قالب قرارداد ابلاغ درخواست)

مدارک لازم برای درخواست خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

ساعات اداری

ساعات کاری ارائه خدمت

از طریق وبسایت

محل مراجعه برای دریافت جواب

بر اساس دستورالعمل متفاوت است.

هزینه ارائه خدمت

ندارد

استعلامات درون سازمانی و برون سازمانی

  1. ثبت درخواست توسط آزمایشگاه
  2. بررسی درخواست و تایید توسط استان و ارسال نتایج به ستاد
  3. مشاهده نتایج توسط ستاد

روند اجرای فرآیند

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *