آیکون منو
فرآیند بررسی مواد تثبیت کننده خاک
کلیه متقاضیان میبایست تقاضای بررسی مواد تثبیت کننده خاک  (مالچ) خود را به ستاد ملی مقابله با پدیده گرد وغبار تحویل نمایند. فرآیند و گردش کار بررسی مواد تثبیت کننده خاک (مالچ) در شکل زیر نشان داده شده است.


                         فرآیند و گردش کار بررسی مواد تثبیت‌کننده خاک (مالچ)
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *