آیکون منو
پروژه های اتمام یافته
 
1- پایش جمعیت حیات‌وحش کشور

عنوان
سال شروع
سال خاتمه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
بازشماری پستانداران شاخص 22 استان کشور
88
88
100%
100%
بازشماری پستانداران شاخص در 35 منطقه تحت مدیریت سازمان در 22 استان کشور با شرکت کارشناسان و متخصصین و علاقه مندان درون سازمانی و برون سازمانی انجام گردید . گزارش نهایی به همراه تحلیل آن موجود می باشد .
سرشماری پستانداران شاخص کشور
88
88
100%
100%
سرشماری پستانداران شاخص حیات وحش کشور در دو مرحله از سال ( نیمه اول و نیمه دوم ) توسط ادارات کل استانها با نظارت دفتر تنوع زیستی و حیات وحش انجام گردید . گزارشات جمع بندی شده موجود می باشد .
سرشماری پرندگان آبزی ، کنار آبزی و خشک زی
88
88
100%
100%
سرشماری پرندگان آبزی ، کنار آبزی و خشکزی در دو مرحله از سال ( نیمه اول و نیمه دوم ) انجام گردید .
سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر
88
88
100%
100%
سرشماری پرندگان آبزی و کنار آبزی مهاجر همزمان با برنامه بین المللی و با شرکت کارشناسان داخلی و خارجی در زمستان 88 انجام گردید که نتایج آن به صورت گزارش توصیفی موجود می باشد .
 
2- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی
برگزاری سه دوره آموزشی پرنده نگری و آموزش 200 نفر از کارشناسان استان در شناسایی و پایش پرندگان، برگزاری یک دوره شیوه های زنده‌گیری و مقید سازی گونه‌های جانوری برای کارشناسان استان با حضور 50 نفر و برگزاری یک دوره ماهی‌شناسی برای آموزش همکاران استان با حضور 35 نفر
عنوان
سال شروع
سال خاتمه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
دوره آموزشی پرنده نگری
88
89
100%
100%
تعداد 3 دوره برگزار گردید
دوره شیوه های زنده‌گیری و مقید سازی گونه‌های جانوری
88
88
100%
100%
 
دوره ماهی‌شناسی
88
88
100%
100%
 
 
3- مطالعه بوم‌شناسی و زیست‌شناسی مهره‌داران کشور
این مطالعات شامل مطالعات موردی روی گونه‌ها که بصورت ملی و یا با مشارکت استانها انجام می گیرد.
ردیف
عنوان پروژه
تاریخ شروع
تاریخ خاتمه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
1
بررسی وضعیت گونه های در معرض خطر لیست IUCN (استان مرکزی )
87
خاتمه یافته
100%
100%
 
2
مقایسه میزان وابستگی جمعیت پرندگان کنار آبزی به دو نوع مانگرو ، حرا و چندل (استان هرمزگان )
87
خاتمه یافته
100%
100%
 
3
مطالعات اکولوژیک و بیولوژیک آبزیان دریاچه گهر( لرستان )
88
 
100%
100%
 
4
بررسی وضعیت زیست شناختی و بوم شناختی ماهی گورخری پارسی (فارس )
 
 
100%
100%
 
5
مهیا کردن طرح احیای آهو در دشت مغان اردبیل و زنده‌گیری و انتقال آهو از مند بوشهر به رامهرمز خوزستان برای احیای این گونه
88
89
100%
100%
 
6
انتقال ببر از روسیه به کشورمان به منظور مدیریت و احیاء این گونه منقرض شده در کشورمان و در زیستگاه میانکاله مازندران
88
89
100%
100%
 
7
ارزیابی اولیه زیستگاه مادری شیر ایرانی در دز و پیگیری انتقال شیرایرانی به کشورمان
89
89
100%
100%
 
 
4-  تهیه ضوابط و نحوه صدور پروانه ایجاد باغ های وحش و باغ پرندگان
 به منظور یکسان سازی نحوه تهیه طرح توجیهی ، برنامه تفصیلی و طرح جامع برای احداث باغهای وحش و باغ پرندگان، این دستورالعمل تهیه و تدوین گردید .
 
عنوان
سال شروع
سال خاتمه
 پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
تهیه ضوابط و نحوه صدور پروانه ایجاد باغ های وحش و باغ پرندگان
88
88
100%
100%
 
 
5- تهیه ضوابط و ایجاد قرنطینه و مشخصات فنی آن
با توجه به اینکه برخی از گونه های جانوری وحشی در اثر بیماری و یا حوادث آسیب می بینند و یا به دلیل وجود پرونده های حقوقی نیاز است به طور موقت در اسارت نگهداری شوند شرایط و مشخصات محل نگهداری آنها با عنوان قرنطینه تهیه و ارائه شده است.
 
عنوان
سال شروع
سال خاتمه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
تهیه ضوابط و ایجاد قرنطینه و مشخصات فنی آن
88
88
100%
100%
 
 
6-  دستورالعمل ایجاد فضاهای نگهداری از پرندگان در باغ پرندگان

این دستورالعمل درخصوص چگونگی احداث باغ پرندگان و ایجاد شرایط مناسب نگهداری ، تغذیه و بهداشت برای پرندگان می باشد که درست پیگیری می‌باشد.
عنوان
سال شروع
سال خاتمه
 یشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
دستورالعمل ایجاد فضاهای نگهداری از پرندگان در باغ پرندگان
87
88
100%
100%
 
 
 7- ضوابط راه اندازی و برگزاری سیرک
به منظور تعیین شرایط مناسب برگزاری سیرک از نظر بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی در کشور این دستورالعمل در دست تدوین و تهیه می‌باشد .
 
عنوان
سال شروع
سال خاتمه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
ضوابط راه اندازی و برگزاری سیرک
87
88
100%
100%
 
 
8-  تدوین ضوابط و معیارهای مرتبط با ایجاد فضاهای نگهداری ازپستانداران وحشی در باغ‌های وحش
به استناد ماده 35 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست جهت نگهداری حیوانات در باغ‌های وحش و ایجاد شرایط و فضای مناسب و همچنین رعایت نکات بهداشتی و ایمنی برای آنها، ضوابطی با عنوان فوق تهیه ‌و‌تدوین گردید.
 
عنوان
سال شروع
سال خاتمه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
ضوابط ومعیارهای مرتبط با ایجاد فضاهای نگهداری ازپستانداران وحشی در باغ‌های وحش
87
88
100%
100%
 
 
9- بازدید و نظارت بر باغ وحش های کشور
به منظور ساماندهی و اصلاح وضعیت باغ وحش های کشور در طول سال بازدید های نظارتی از باغ وحش های کشور صورت پذیرفته است و گزارشهای نظارتی مربوطه در راستای هدایت این مراکز به سوی رعایت استانداردهای زیست محیطی تهیه شده است و جهت بهبود وضعیت باغ وحش ها دستورالعمل هایی تحت عناوین ضوابط و نحوه صدور پروانه ایجاد باغ وحش ها و باغ پرندگان و همچنین ضوابط ایجاد فضاهای نگهداری از پستانداران وحشی در باغ های وحش ، تهیه و به همراه فرم های نظارتی به استانها ابلاغ گردید .
 
عنوان
سال شروع
سال خاتمه
پیشرفت فیزیکی
پیشرفت ریالی
توضیحات
بازدید و نظارت بر باغ وحش های کشور
86
88
100%
100%
 
 
 
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *