آیکون منو
پروژه های در دست اجرای دفتر تنوع‌زیستی و حیات‌وحش(استانی)
1-    مطالعه بوم‌شناسی و زیست‌شناسی مهره‌داران کشور

این مطالعات شامل مطالعات موردی روی گونه‌ها که بصورت ملی و یا با مشارکت استانها انجام می گیرد.

ردیف

عنوان پروژه

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

پیشرفت فیزیکی

پیشرفت ریالی

توضیحات

1

بررسی پراکنش جمعیت و مطلوبیت زیستگاه خرس سیاه (استان کرمان )

87

88

50%

100%

 

2

بررسی اکولوژیک و بیولوژیک کلاغ هندی (استان بوشهر- دانشگاه علم و صنعت و تحقیقات اهواز )

87

89

50%

60%

 

3

مطالعه اکولوژیک و بیولوژیک سمندر لرستان و تهیه برنامه مدیریت (استان لرستان )

87

89

50%

60%

 

4

مطالعه اکولوژیک و بیولوژیک ماهی کورغار و تهیه برنامه مدیریت (استان لرستان ) 

87

89

50%

60%

 

5

ساختار ژنتیکی سیاه خروس قفقازی و پراکنش و چند شکلیDNA(استان آذربایجان شرقی )

86

88

50%

60%

 

6

مطالعه جمعیت و رفتارشناسی اردک سرسفید در تالاب بین المللی قوریگل (استان آذربایجان شرقی )

86

88

50%

60%

 

7

بررسی و مطالعه وضعیت خزندگان (استان همدان )

87

ادامه دار

     

8

مطالعه امکان وجود گوزن زرد در دز (استان خوزستان )

87

ادامه دار

     

9

مطالعات خزندگان استان قم (استان قم ـ دانشگاه سبزوار )

87

88

80%

100%

 

10

مطالعه گربه پالاس (استان تهران ) 

88

90

----

100%

 

11

مطالعات اکولوژیک و بیولوژیک گرگ (همدان ) 

88

90

----

100%

 

12

مطالعات پلنگ (فارس )

88

 

----

100%

 

13

بررسی وضعیت زیستگاه و جمعیت پرندگان و خزندگان (همدان) 

88

   

100%

 

14

انجام مطالعات خزندگان (کردستان )

88

89

90%

100%

 

15

ادامه بررسی و تعیین فون پرندگان و جمعیت تولید مثل کننده و جوجه آور جزایر خلیج فارس و پلاک‌گذاری آن‌ها

88

89

     

16

تهیه و آغاز اجرای طرح مدیریت و حمایت از آهوی ایرانی در سراسر کشور با مشارکت گروه صنعتی خودرو سازی سایپا

89

----

     

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *