\
آیکون منو
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

اخبار اداره کل

تورهای دروغین فضای مجازی برای شکار و صید/ فراخوان های مجازی برگزاری تورهای شکار و صید کذب است مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اخبار و فراخوان های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برگزاری تورهای شکار و صید اتباع داخلی و خارجی کذب است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، علی تیموری مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برخی اخبار و فراخوان های منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برگزاری تورهای شکار و صید اتباع داخلی و خارجی، گفت: تمامی این اخبار و فراخوان ها کذب است.
 
تیموری یادآور شد: که اخذ هر گونه مجوز حوزه شکار و صید و اقدام در این خصوص مستلزم صدور دستورالعمل از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و کسب مجوزهای لازم از اداره کل حفاظت و مدیریت شکار و صید است.
مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: طی سال های 93 و 94 صدور پروانه شکار چهارپا در سطح کشور ممنوع بوده و در سالجاری نیز تا کنون هیچ گونه تصمیمی مبنی بر صدور پروانه شکار چهارپا اتخاذ نشده است.

تیموری با بیان اینکه صدور دستورالعمل شکار پرندگان عادی در مناطق آزاد برای بیست استان صرفا برای جوامع محلی و شکارچیان داخلی بوده که در حفاظت از مناطق نقش دارند ، تصریح کرد: دستورالعمل شکار پرندگان برای اتباع خارجی صادر نشده و مجوزی نیز برای اتباع خارجی برای شکار پرنده صادر نشده و نخواهد شد .

 
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار مرتبط