آیکون منو
دستورالعملها
1395/8/26 چهارشنبه
دستورالعمل تکثیر و پرورش پرندگان وحشی در اسارت
دستورالعمل تکثیر و پرورش کروکودیل در اسارت
دستورالعمل تکثیر و پرورش پستانداران وحشی در اسارت
دستورالعمل تکثیر و پرورش خزندگان ، دوزیستان و بندپایان
دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان
دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری حیات وحش
دستورالعمل ورود طبیعت گردان داخلی به مناطق تحت مدیریت
دستورالعمل ورود طبیعت گردان خارجی به مناطق تحت مدیریت
دستورالعمل صدور پروانه عادی شکار پرندگان وحشی استانی در سال ١٣٩٥
دستورالعمل صدور پروانه انتفاعی بهره برداری از آببندان های گیلان در سال ١٣٩٥
دستورالعمل صدور پروانه انتفاعی ویژه صید ماهی با تور
صدور پروانه- چغاخور
دستورالعمل نحوه صدور پروانه انتفاعی بهره برداری به روش سنتی دوما از دامگاههای منطقه تیراندازی ممنوع فریدونکنار در سال 95
دستورالعمل شکار سار و گنجشک در سال ٩٥
دستورالعمل صدور پروانه انتفاعی زنده گیری سهره طلایی با تور در سال ١٣٩٥
دستورالعمل صدور پروانه ویژه صید ماهی قزل آلا با تک قلاب
دستورالعمل صدور پروانه شکار گراز (خوک وحشی) برای اتباع ایرانی در سال ١٣٩٥
دستورالعمل صدور پروانه عادی استانی صید ماهی با تور ١٣٩٥
دستورالعمل صدور پروانه عادی استانی صید ماهی با قلاب در سال ١٣٩٥
دستورالعمل صدور پروانه ویژه صید ماهی با قلاب (استانی)در رودخانه های استان در سال ١٣٩٥
دستورالعمل نحوه واگذاری قرق اختصاصی و ضوابط بهره برداری از آنها
حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی
شیوه نامه ارسال درخواست واردات و صادرات کالاهای مرتبط با معاونت محیط زیست طبیعی سازمان
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *