آیکون منو

گزارش تصویری

بيشتر

اخبار اداره کل

بيشتر

استاندارد ها و شاخص ها

1395/8/10 دوشنبه
  •     ایجاد آمادگی و توانمندی به منظور پیشگیری و مقابله و کاهش حریق در مناطق تحت مدیریت
  •     نظارت بر ساماندهی باغ های وحش و استاندارد سازی وضعیت موجود
  •     پایش و بررسی مناطق تحت مدیریت استان
  •     بررسی و مستندسازی به منظور صدور مجوز واردات و صادرات گونه های در معرض خطر انقراض
  •     نظارت بر قرق های اختصاصی
  •     تدوین و بروز رسانی ضوابط و دستورالعملها
  •     صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت جهت مقاصد عکاسی ، فیلمبرداری ، مستندسازی ، نمونه برداری و ...
  •     صدور مجوز ورود به مناطق تحت مدیریت جهت اتباع خارجی
لینک ها
لیست مراکز دارای مجوز

مراکز نگهداری

مراکز تکثیر و پروش

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *