كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
دسترسی به اطلاعات کتابشناختی
  • 1395/2/15 چهارشنبه دسترسی به اطلاعات کتابشناختی
    براساس هماهنگی های کتابخانه مرکزی، دسترسی به اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در کتابخانه های سازمان از طریق بانک اطلاعاتی کتابخانه های سازمان به آدرس dlib.doe.ir مقدور می باشد.
دسترسی به مقالات
  • 1395/2/15 چهارشنبه دسترسی به مقالات
    با آغاز اشتراک بانک اطلاعاتی مقالات کنفرانسها (civilca) هم اکنون دسترسی به متن کامل مقالات این بانک از طریق آدرس www.civilica.com برقرار می باشد.
آینده ای که می خواهیم
به سوی اقتصاد سبز
حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات
رساله احکام محیط زیست
دسترسی به نشریات فارسی کشور
  • 1393/7/19 شنبه دسترسی به نشریات فارسی کشور
    بر اساس تصمیمات اخیر دفتر پژوهش و کتابخانه مرکزی سازمان مبنی بر اشتراک بانک اطلاعاتی نشریات کشور (magiran)، هم اکنون دسترسی به متن کامل نشریات فارسی کشور از طریق این بانک به آدرس www.magiran.com برای کلیه کارکنان واحد ستادی، اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و دانشگاه محیط زیست میسر می باشد.
1