\
آیکون منو
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرسش هاي متداول

يكشنبه 19 اسفند 1397 2. چه کسانی می توانند طرح های پژوهشی و فناوری را انجام دهند ؟

اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی،محققین و متخصصین  دارای مجوز رسمی .

كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
اخبار مرتبط