آیکون منو
ارتباط با دفتر
1393/1/30 شنبه

آدرس:
ضلع شمالی بزگراه شهید حکیم ،بین شیخ فضل ا... و یادگار امام، پارک طبیعت پردیسان، طبقه سوم ساختمان تحقیقات دفتر پژوهش و توسعه فناوریهای محیط زیست
شماره تلفن: 88233370                   شماره نمابر:  88233371

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *