آیکون منو
معرفی مدیر
شرح وظایف دفتر پژوهش و توسعه فناوری‌های محیط‌زیست
v      پژوهش
 • تعیین اولویت‌های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه محیط ‌زیست با توجه به ضرورت‌ها و نیازهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 • تصویب طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی در سطح ملی(ستادی و استانی) و بین‌المللی.
 • تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اهداف تحقیقاتی(کوتاه‌مدت، میان‌مدت، درازمدت) درون سازمانی با هماهنگی معاونت‌های تخصصی.
 • بررسی و تصویب شرح خدمات تیپ مربوط به طرح‌ها و پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی واصله از کارگروه‌های تخصصی.
 •  اتخاذ تدابیر و روش‌ها و توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات علمی و تحقیقاتی کشور در جهت بهره‌مندی از توان پژوهشی آن‌ها.
 • تنظیم و تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به شوراهای پژوهشی ستادی و استانی و کمیته‌های تخصصی وابسته به آن‌ها و هماهنگی بین بخشی در جهت اجرای مفاد آن‌ها.
 •  تعیین چارچوب و چگونگی نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی واحدهای ستادی و استانی.
 • بررسی گزارش کارگروه‌های تخصصی در خصوص نظارت بر چگونگی پیشرفت و کیفیت طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی سازمان در سطوح استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
 • تهیه و تدوین گزارش‌های عملکرد از فعالیت‌های پژوهشی سازمان(براساس گزارش‌های کمیته‌های تخصصی و شورای پژوهشی استان‌ها و ستاد).
 • ایجاد سیستم مدیریت دانش و اطلاعات پژوهشی در زمینه محیط‌زیست.
 • تهیه بانک اطلاعات فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی سازمان
 
v      فناوری
v       برنامه ریزی جهت انجام مطالعات تطبیقی و پایه در زمینه فناوری‌های روز حفاظت از محیط‌زیست با توجه به تجربیات بین‌المللی.
v      انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی در جهت شناسایی و معرفی فناوری‌های زیست‌محیطی مربوط به بخش‌های آب، هوا، خاک و سایر عناصر و اجزای محیط‌زیست با تاکید بر معیارهای تخصیص بهینه منابع و اثرپذیری هزینه فایده.
v      بررسی و شناسایی کاربردهای ریزفناوری(نانو تکنولوژی) و فناوری‌زیستی(بیوتکنولوژی) در حفاظت از محیط‌زیست.
 • انجام مطالعات پایه و امکان‌سنجی واردات، بومی سازی و کاربرد فناوری‌های روز زیست‌محیطی با هدف ارتقاء و روزآمد نمودن شیوه‌های مدرن حفاظت از محیط‌زیست در کشور.
v    کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد
§        توسعه و تجهیز کتابخانه مرکزی سازمان با رویکرد گردآوری منابع علمی تخصصی در زمینه محیط‌زیست، ساماندهی این منابع و اشاعه اطلاعات سازمان یافته به مراجعین.
§        تهیه و گردآوری منابع و بانک‌های اطلاعاتی در زمینه علوم وابسته به محیط‌زیست با هدف ایجاد کتابخانه دیجیتالی.
§        سازماندهی و روزآمد کردن مستمر پورتال کتابخانه با هدف امکان ارتباط با مراجعین کتابخانه از راه دور و ارائه اطلاعات تخصصی.

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *