جايزه ملي
1395/2/15 چهارشنبه
اخبار
دسترسی به اطلاعات کتابشناختی
  • 1395/2/15 چهارشنبه دسترسی به اطلاعات کتابشناختی
    براساس هماهنگی های کتابخانه مرکزی، دسترسی به اطلاعات کتابشناختی منابع موجود در کتابخانه های سازمان از طریق بانک اطلاعاتی کتابخانه های سازمان به آدرس dlib.doe.ir مقدور می باشد.
دسترسی به مقالات
  • 1395/2/15 چهارشنبه دسترسی به مقالات
    با آغاز اشتراک بانک اطلاعاتی مقالات کنفرانسها (civilca) هم اکنون دسترسی به متن کامل مقالات این بانک از طریق آدرس www.civilica.com برقرار می باشد.
آینده ای که می خواهیم
به سوی اقتصاد سبز
حفاظت از محیط زیست در آیات و روایات
بيشتر