آیکون منو
آموزش ضمن خدمت
96-95تقویم آموزشی
- تقویم آموزشی 1395-1396 به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.
*******************************
قابل توجه همکاران ستادی و استانی

* فرم درخواست استفاده از ماموریت آموزشی به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.


********************************************************
قابل توجه همکاران ستادی و استانی

* تقویم آموزشی 94-93 آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

*****************************************************
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *