قوانین

سند همکاری های فرابخشی و بین بخشی در حوزه "آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت مصرف آّب و انرژی در مدارس" با موضوع هدف چهارم از اهداف توسعه پایدار (SDG)
شهریور 1395

   در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص سیاست های کلی محیط زیست کشور و ابلاغیه شماره 142638/2141 مورخ 94/11/13 هیات محترم دولت مبنی بر مشخص شدن وظایف دستگاه های اجرایی کشور و انتخاب وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از مجریان بندهای 12 و 14 از ابلاغیه فوق الذکر، با هدف استفاده حداکثری از توان و ظرفیت علمی، خدمتی، حمایتی، اجرایی، به منظور گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش محیط زیستی جامعه، مبتنی بر ارزش ها و الگوهای
سازنده ایرانی-اسلامی، سند همکاری های مشترک فیمابین وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو مبادله شد.

   این سند با هدف ارتقای سطح آگاهی های محیط زیستی جامعه دانش آموزی کشور و تمهیدات لازم برای ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز برای مدارس محیط زیستی و مشارکت در دستیابی به اهداف توسعه پایدار در حوزه آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت مصرف آب و انرژی در مدارس تهیه و تدوین شد.
متن کامل سند همکاری های فرابخشی و بین بخشی در حوزه "آموزش حفاظت محیط زیست، مدیریت مصرف آّب و انرژی در مدارس" به صورت فایل PDF از اینجا قابل دانلود است.
(12مهر95)
************************************
دستورالعمل اطلس استان ها :
دستور العمل اطلس های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست به صورت فایل  PDF از اینجا قابل دسترسی است.

------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل چاپ کتاب و نشریات:
دستورالعمل چاپ کتاب و نشریات سازمان حفاظت محیط زیست به صورت فایل PDF از اینجا قابل دسترسی است
------------------------------------------------------------------------
بیانیه بن

ما، شرکت کنندگان حاضر در کنفرانس جهانی یونسکو در زمینه آموزش برای توسعه پایدار در بن آلمان به تاریخ 31 مارس تا 2 آوریل 2009 اعلامیه ذیل را صادر و خواستار شروع به فعالیت در این زمینه می باشیم:
1.       علی رغم رشد بی سابقه اقتصاد در قرن بیستم ، فقر مزمن و نابرابری همچنان مردمان بسیاری بخصوص گروه های آسیب پذیرتر را تحت تاثیر قرار می دهد. مناقشات همچنان توجه همگان را به ضرورت بنا نهادن فرهنگ صلح جلب می نماید. بحران های اقتصادی و مالی در سطح جهان ، خطرات مدل های ناپایدار توسعه اقتصادی و اقدامات برای دستیابی به منافع کوتاه مدت را نمایان می سازند. کمبود مواد غذایی و گرسنگی جهانی چالش های جدی رو به افزایشی می باشند. تولید ناپایدار و الگوهای مصرف موجود ، منجر به تاثیرات اکولوژیکی می گردد که امکانات و فرصتهای برابر نسل حاضر و آیندگان و همچنین ادامه حیات بر روی زمین را آنچنان که در پدیده تغییر اقلیم رخ نموده است ، تحت تاثیر قرار می دهد.

ادامه متن بیانیه به صورت فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.

----------------------------------------------------------------------

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 64 قانون برنامه چهارم

بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور
         
 در راستای تحقق اهداف و وظایف آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه تدوین برنامه ارتقای آگاهیهای زیست محیطی آحاد جامعه موضوع ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند « الف» ماده(64) قانون برنامه چهارم توسعه (تصویب‌نامه شماره36600/ت35059هـ مورخ 1/5/1385) مقتضی است دستگاههای اجرایی نسبت به اجرای برنامه جامع آموزش همگانی محیط زیست کشور با رویکرد سند چشم‌انداز به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اقدام نمایند.

نسخه PDF  بخشنامه از اینجا قابل دریافت است.

-------------------------------------------------------------------------