شرکت های بازرسی ناظر بر فرآیندهای تأیید نوع و تطابق تولید وسایل نقلیه موتوری مشخص شدند

رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از تعیین و ابلاغ شرکت های بازرسی ناظر جهت اجرای فرآیندهای تأییدنوع و تطابق تولید وسایل نقلیه موتوری خبر داد و گفت: فرآیند بازرسی مذکور از انحصار خارج شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، سیدمحمد مهدی میرزایی قمی رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان در جلسه معارفه و هماهنگی با شرکت های بازرسی منتخب برای اجرای فرآیندهای تأیید نوع و تطابق تولید آلایندگی وسایل نقلیه موتوری که پیش از ظهر روز یکشنبه مورخ 29/02/1398 برگزار گردید گفت: فرآیند بازرسی از انحصار خارج شده و اکنون شرکت ها این فرصت را دارند تا با استفاده از فرصت پیش آمده از ظرفیت خود جهت همکاری با سازمان استفاده نمایند.

میرزایی در خصوص سهم بازار هرکدام از شرکت ها گفت: پس از ارزیابی شرکت ها طبق دستورالعمل مشخص امتیاز کسب شده آنها تعیین گردید و در این بین شرکت هایی که حداقل 600 امتیاز کسب کرده بودند بعنوان بازرس همکار سازمان انتخاب گردیدند. همچنین بر اساس امتیاز مکسوبه رده بندی شرکت ها صورت گرفت و سقف بازار آنها بر اساس رده بندی تعیین و ابلاغ شد.

علاوه بر این شرکت ها می توانند در صورت اعتراض به نتایج ارزیابی موارد را بصورت مکتوب به سازمان ارائه نمایند تا در زمان مقتضی رسیدگی گردد.

لازم به ذکر است شرکت های منتخب در سه بخش خودروهای سبک، خودروهای سنگین و موتورسیکلت فعالیت خواهند کرد.

بيشتر