گزارش کارگاه آموزشی آغاز به کار برنامه آماده سازی کشور برای بهره گیری از پروژه ها/ برنامه های GCF-14 مرداد 1398، تهران

سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) برنامه مشترکی را تحت عنوان " برنامه آماده‌سازی جمهوری اسلامی ایران برای بهره گیری از پروژه ها/ برنامه های صندوق اقلیم سبز (GCF)"  با هدف تقویت ظرفیت کشور برای دسترسی به منابع مالی، به‌منظور تامین بخشی از هزینه های مشارکت کشور در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارتقا ظرفیت سازگاری در جامعه جهانی، آغاز نمود.

این برنامه به مدت یکسال در کشور به اجرا  خواهد شد و اهداف این برنامه در فاز اول، توانمند سازی دبیرخانه مرجع صلاحیت دار ملی (NDA) و  شناسایی و درگیر نمودن بازیگران و ذینفعان در برنامه ها / پروژه های GCF می باشد.

نتایج مورد نظر از اجرای  برنامه شامل موارد ذیل است:

  1. ایجاد ساز و کار هماهنگی و رویه کسب تاییدیه بلامانع بودن پروژه ها/ برنامه ها

  2.  تدوین برنامه کشوری

  3. تعامل با دست اندرکاران و ملاحظات مرتبط با گروه های خاص ( زنان ، جوانان ، کودکان )

  4.  اطلاعات اقلیمی و نظام پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی برنامه ها/ پروژه ها

در این راستا، کارگاه آغاز به کار این برنامه تحت عنوان «کارگاه آغازین برنامه آماده‌سازی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری با صندوق اقلیم سبز، طی روزهای 13 و 14 مرداد 1398 در محل سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. در این کارگاه کارشناسان و متخصصانی از سازمان حفاظت محیط زیست، (FAO)، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، سازمان هواشناسی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان انرژی اتمی ، سازمان ملی استاندارد، ساتبا، مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ، مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و برخی از موسسات خصوصی دیگر شرکت نمودند.

برنامه کارگاه در چهار بخش تحت عناوین :1- معرفی کلی صندوق اقلیم سبز 2- نمایی کلی از برنامه آماده سازی 3- رویکردهای فنی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار برنامه 4- مباحثه عمومی پایانی، اجرا گردید.

در فاز بعدی این برنامه ایجاد نهادهای معتبر ملی،  ارائه برنامه سازگاری ذیل آماده سازی GCF و ایجاد نهادهای دسترسی مستقیم مد نظر می باشد.
 

 GCF Readiness and Preparatory Support Project of I.R. Iran

بيشتر