نوسازی ناوگان موتورسیکلت: ارتقاء کیفیت زیست محیطی و افزایش ایمنی

بر اساس آمار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یکی از مهم ترین دلایل تصادفات، سوانح ، فوت و جراحات ناشی از آن ها در کشور، تردد موتورسیکلت ها است. یکی از راهکارهایی که می تواند به طور همزمان باعث کاهش تصادفات و همچنین کاهش آلودگی هوای ناشی از فعالیت موتورسیکلت ها گردد، توسعه استفاده از موتورسیکلت های برقی است.

 به منظور ارتقاء کیفیت زیست محیطی و کاهش آلاینده های ناشی از تردد موتورسیکلت ها، در قوانین و مصوبات جاری کشور احکامی جهت توسعه ناوگان موتورسیکلت در جهت استفاده از موتورسیکلت های برقی و جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده پیش بینی شده است. از جمله  بر اساس تبصره 2 ماده 8  قانون هوای پاک، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال  1396، دولت مکلف است ردیف بودجه ویژه ای  برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت جهت جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده در نظر بگیرد. همچنین بر مطابق ماده 12 آیین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک مصوب هیأت وزیران، تولیدکنندگان و واردکنندگان موتورسيکلت وظیفه دارند 10 درصد از سبد محصولات هر دوره سه ماهه خود را بر مبنای تعداد تولید به موتورسيکلت برقي اختصاص داده و در صورت عدم امکان، به ازاي شماره گذاري هر دستگاه موتورسيکلت از میزان 10 درصد یاد شده، سه دستگاه موتورسيکلت فرسوده را از رده خارج کنند.

بدیهی است اجرای چنین مصوباتی در کنار اسقاط موتورسیکلت های فرسوده  و البته جلوگیری از ورود موتورسیکلت های فرسوده توقیفی به چرخه حمل و نقل، علاوه بر تأثیر فزاینده بر کاهش آلودگی هوا، موجب افزایش ایمنی موتورسیکلت ها و کاهش تصادفات رانندگی یا جرح و فوت ناشی از آن ها می شود.

بيشتر