يكشنبه 21 آذر 1389
 
  MTBE  و جایگاه آن در سوخت
 
-   در خودروهای جدید طراحی سیلندرها و قوای محرکه به نحوی صورت گرفته است که از انرژی شیمایی بنزین استفاده بیشتری صورت پذیرد و در نتیجه سوخت کمتری مصرف شده که این موضوع فقط از طریق افزایش خاصیت تراکم پذیری بنزین و یا افزایش درجه اکتان آن میسر می باشد.
اضافه کردن MTBE به بنزین بعنوان مکمل سوخت بجای تترااتیل سرب به دو منظور انجام گردیده است:
 
. تقویت عدد اکتان، ب. تأمین اکسیژن مور نیاز سوخت
-   مقدار مجاز تزریق MTBE به بنزین در حدود 13% حجم بنزین (و یا معادل 2 الی 5/2 درصد اکسیژن بنزینی) تعیین شده است.
-   ورود MTBE به دنیایی سوخت از دهه هفتاد میلادی آغاز شد و مصرف آن در دو دهه بعد افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
علل آن :
افزایش عدد اکتان بنزین
کاهش نشر گازهای آلاینده از اگزوز خودروها
بهبود نسبی کیفیت هوا
-  تولید آسان
سهولت اختلاط با بنزین
اولین مرحله در آلودگی منابع آب به MTBE، ورود این ماده به اجزاء محیط زیست می باشد. مهمترین منابع ورود MTBE به محیط زیست، نشت از تانکها و ذخایر زیرزمینی، لوله ها و اتصالات، وسائل و جایگاه های سوختگیری، وسائل نقلیه موتوری با سوخت بنزین، قایق های موتوری و وسایل حمل و نقل MTBE می باشند که بر حسب جایگاه و نوع منبع این ماده می تواند وارد هوا، خاک و آب گردد.
ورود MTBE به هوا از طریق تبخیر در جایگاه های سوختگیری و سوخترسانی، خروج از خودروها و تبخیر از لکه های بنزین روی سطح زمین و استفاده های متفرقه انجام می گردد. در ضمن ورود MTBE به آبهای زیر زمینی، از طریق آبهای سطحی، شکافها و عوارض زمین، چاهها و خاک قابل انجام است. میزان حداکثر مجاز این ماده در آبهای آشامیدنی 20-40ppb پیشنهاد شده است.
 
میزان مصرف MTBE در نقاط مختلف جهان طی سالهای 2004-2003
-        آمریکا 000/986/13 تن در سال
-        اروپا 000/602/3 تن در سال
-        کانادا 000/43 تن در سال
-        دنیا 000/150/22 تن در سال
 
تأثیرات MTBE بر سلامت انسان :
انسان از سه طریق خوردن یا آشامیدن، استنشاق و تماس پوستی می تواند در معرض مخاطرات  MTBE قرار گیرد و سلامتی او تهدید گردد که از این بین بلع مهمترین راه ورود این ماده به بدن انسان است و عمدتاً از طریق آشامیدن آب آلوده انجام میشود.
تأثیرات این ماده روی بدن به دوقسمت سرطانی و غیر سرطانی تقسیم می شود. به دلایل مختلفی منجمله زمان نسبتاً کوتاه از آغاز مصرف آن، به مطالعات کافی برای بررسی تأثیرات سرطانزایی در انسان انجام نشده است.
 
منابع:
گزارشات منتشره از سوی وزارت نفت
تهیه کننده :مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم