اتانول
 
استفاه از الکل بعنوان سوخت موتورهای درون سوز، به تنهایی بصورت ترکیب با دیگر سوختها مورد توجه می باشد.دلیل آنهم فواید زیست محیطی و اقتصادی درازمدتی است که نسبت به سوختهای فسیلی دارد. متانول و اتانول از نفت خام و گاز طبیعی هم بدست می آیند، ولی در این میان اتانول از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد، چرا که به عنوان یک منبع تجدید پذیر به آسانی و ازمواد آلی همچون دانه های گیاهی ویا چغندر قند و ..... هم بدست می آید. اتانول قابل اشتعال است و بسیار بهتر از سوختهای دیگر می سوزد. وقتی بصورت کامل بسوزد حاصل آن فقط آب و دی اکسید کربن است. بدلیل همین موضوع به لحاظ کاهش آلاینده های زیست محیطی مورد توجه بوده و سوخت مناسبی برای بخش حمل و نقل عمومی محسوب می شود. اتانول بصورت خالص نمی تواند در موتور اتومبیل ها بعنوان سوخت بکار رود. بدلیل اینکه عدد اکتان اتانول بسیار بالاتر از حد معمول مورد نیلز اتومبیل ها می باشد. نیاز است که در زمان جرقه دهی (سیستم برق اتومبیل) تغییراتی بوجود آید و در صورتیکه 10 تا 30 درصد اتانول با بنزین مخلوط شوند دیگر نیازی به تغییرات سیستم موتوری خودرو نمی باشد.
یک نمونه شناخته شده از این ماده بنام E15 (شامل 15% اتانول و 85% بنزین) است که اینچنین مخلوطی برای موتور اتومبیل های مصرفی ضرری ندارد. استفاده از الکل در سوخت منجر به کاهش سطح انتشار CO2 و در نتیجه کاهش اثر گازهای گلخانه ای و گرم شدن زمین نیز می شود.
کاهش انتشار ذرات معلق، اکسید های گوگرد، ترکیبات آروماتیک و سرب نیز از جمله فواید بهره گیری از اتانول می باشد.
 
سایر مزایا :
-        کاهش وابستگی صرف به سوختهای فسیلی
-        ایجاد صنایع جانبی و اشتغالزایی
-        تولید یک سوخت پاک
-        کمک به بهسوزی بنزین در موتور خودروها
-        حفاظت از منابع آب
-        کاهش شایان توجه درانتشار سایر آلاینده های خروجی از وسائط نقلیه
درصورت استفاده از اتانول در سوخت خودروها با توجه به بهره گیری خودروهای امروزی از مبدل شیمیایی (کاتالیست کانورتور) عمده ایراد وارده به این سوخت درخصوص انتشار "استالدئید" نیز مرتفع می گردد.
 
 
منابع:
  • افضلی – سید فخرالدین
  • مجله nature1julay 2005
  •  تهیه کننده:مرکزملی هوا و تغییر اقلیم