ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن تماس
1 فرزاد زندی معاون دفتر بررسی آلودگی های دریایی 42781614
2 غلامعباس رضایی رئیس گروه آلودگی های خاص 42781614
3 الهام ارجمند رئیس گروه آلودگی های نفتی 42781563
4 مریم خدادادیان کارشناس آلودگی های نفتی 42781581
5 بهدخت میرزایی کارشناس فلزات سنگین 42781562
6 المیرا دارابی کارشناس فلزات سنگین 42781581
7 ملیحه سنجرانی کارشناس فلزات سنگین 42781563
8 رفعت شکری کارشناس آلودگی های خاص 42781562
9 تارا موسیوند کارشناس آلودگی های خاص 42781558

 
ارتباط با دفتر :
تلفن 42781487
نمابر 42781486

 
 آدرس : تهران ، یزرگراه حکیم غرب ، بین شیخ فضل الله و یادگار امام ، پارک طبیعت پردیسان ، مرکز تحقیقات زیست محیطی ، طبقه سوم، دفتر بررسی آلودگی های دریایی