وضعیت کیفیت رودخانه شور وضعیت کیفیت رودخانه شور در راستای جلوگیری و کاهش آلودگی رودخانه در استان های البرز و تهران

جلسه بررسی وضعیت کیفیت رودخانه شور در راستای جلوگیری و کاهش آلودگی رودخانه در استان های البرز و تهران با حضور نمایندگان ادارات کل استان های تهران و البرز در دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک در روز دوشنبه مورخ8/7/98 برگزار گردید.

مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه:

1- کنترل و جلوگیری از ورود آلودگی به رودخانه شور و همچنین برنامه ریزی و اقدام جهت بهبود کیفیت آن

2- بحث و تبادل نظر در خصوص مهمترین منابع آلاینده رودخانه در استان  های البرز و تهران

3- بحث و تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت کیفیت رودخانه شور براساس نتایج حاصل از نمونه برداری و آنالیز آب و سایر اطلاعات جمع آوری شده

نتایج حاصل از جلسه:

- منابع آلاینده غیر نقطه ای با تاکید بر تخلیه تانکرهای لجن کش به عنوان یکی از مهمترین منابع آلودگی رودخانه تشخیص داده شده است که در این خصوص دستورالعمل نحوه مدیریت تانکرهای لجن کش در کمیسیون تبصره ذیل ماده 5 آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب تهیه گردیده است و برای اقدامات نهایی ( تعیین متولی و اقدامات اجرایی لازم ) در حال پیگیری می باشد.

بيشتر