مدیریت فاضلاب های روستایی –پایلوت استان البرز معضلات آلودگی رودخانه ها مربوط به عدم مدیریت صحیح فاضلاب های روستایی می باشد

در پی اجرای برنامه ایمنی آب (WSP) در شهرهای مختلف کشور، مشخص شد یکی از معضلات آلودگی رودخانه ها مربوط به عدم مدیریت صحیح فاضلاب های روستایی می باشد . به منظور بررسی موضوع و تببین راهکارهای رفع معضلات مربوطه، استان البرز به عنوان پایلوت انتخاب شد و جلسه ای با حضور نماینده  دفتر سلامت و محیط کار - وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و همکاران اداره کل  محیط زیست البرز برگزار گردید و اهم چالش های موجود در مدیریت سیستم های تصفیه خانه فاضلاب روستایی در حوضه آبریز رودخانه کرج بررسی شد تا بر اساس آن برنامه های راهبردی توسط کمیته فنی برنامه ایمنی آب استان البرز تهیه و جهت بررسی و ابلاغ برنامه های مذکور به دستگاه های ذیربط ، به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست اعلام گردد.

بيشتر