آیکون منو

مشخصات
* نام درخواست کننده
* نام خانوادگی درخواست کننده
* کد ملی
استان
شهرستان
زیرگروه
گروه مهره دار-بی مهره
گونه(حمایت شده-حمایت نشده)
جنس
نوع(بومی-غیر بومی)
نام فارسی گونه
نام انگلیسی گونه
نام علمی
کد امنیتی
 
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *