ستاد ملی مقابله با گرد و غبار

 ستاد مقابله با پدیده گرد وغبار 

1-مبادله موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای فیمابین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب طرحهای:الف-طرح مقابله با ریز گردها ب- طرح پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی ، حفاظت از تالابها  و دریاچه های کشور ، احیاء و پایش آنها ج- طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و مقابله با گرد و غبار با اعتباری بالغ بر 2،710میلیارد ریال که در قالب پروژه های استانی در سطح کشور در حال اجرا میباشد.

2-با پیگیری ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار ، دستگاههای ذیربط در جهت مقابله با پدیده گرد و غبار در سطح قریب به 80،000 هکتار از اراضی مناطق با پتانسیل خیزش گرد و غبار در سطح کشور  و عمدتا" در استان خوزستان با هزینه سه هزار میلیارد ریال اقدامات مختلف اجرائی را در دست اقدام دارند.

3- با عنایت به بند 3 تفاهم نامه همکاری های فی مابین سازمان متبوع و وزارت محیط زیست کشور ژاپن مبنی بر پیشگیری از پدیده گرد و غبار و توفان های ماسه ،  یک دستگاه سیلومتر (CHM15K) بمنظور اندازه گیری ذرات گرد و غبار و انجام تحلیلهای مربوطه  در استان خوزستان توسط وزارت محیط زیست کشور ژاپن نصب  و راه اندازی گردیده است که هم اکنون در حال داده برداری میباشد. شایان ذکر است دستگاه سیلومتر یک ابزار جدید تر از دستگاه لیدار  بوده که می تواند  بر اساس نسبت مقدار نور دیپلاریزه شده ، تفاوت بین گرد و غبارهای معدنی ( طبیعی) و آئروسل های صنعتی (آلاینده ها) را تشخیص داده  و همچنین توانایی  تخمین غلظت گرد و غبار را  از طریق محاسبه روش  های تفرق بازگشتی  (BACK SCATTERING)  و  ضریب جذب نور (ADSORPTION COEFFICIENT) و مقایسه آنها با غلظت های  بدست آمده گرد و غبار از ایستگاه های کیفی هوا را دارا می باشد.

4-با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط،تعداد 10 جلسه در قالب کمیته تخصصی ماده 3 آئین نامه اجرائی مقابله با پدیده گرد و غبار تشکیل شده است و این کمیته در حال نهایی کردن طرح منشاء‌یابی داخلی و خارجی گرد و غبار بوده و با نهایی شدن طرحهای مذکور، برنامه عمل هر استان تهیه و برای اجرا به استانهای درگیر ارسال خواهد شد.

سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید