آیکون منو
موضوعات تخصصی
                                            ((روزجهانی خاک))                                                                                                                     
با توجه به اهمیت خاک به عنوان یکی از مهمترین اجزاء طبیعت، اتحادیه جهانی علوم خاک  
      (international Union of Soil Sciense) در سال 2003، در راستای ارج نهادن به اهمیت خاک و جلوگیری از تخریب و نابودی آن، روز 5 دسامبر را به عنوان روز جهانی خاک نامید.
این روز جهانی، بزرگداشتی است که اهمیت خاک و ضرورت بهره برداری پایدار از آن را برای جوامع مختلف در سراسر جهان آشکار می سازد.
شایان ذکر است سازمان ملل متحد نیز در همین راستا سال 2015 را به عنوان سال جهانی خاک ها تعیین کرد. برگزاری مراسم روز جهانی خاک در ایران سابقه ای چند ساله دارد.
در سال جاری قرار است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست این مراسم در روز 19 آذر ماه با حضور مقامات عالی رتبه در محل سالن خوشه وزارت جهاد کشاورزی برگزار شود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

گزارش ها

بيشتر

اخبار دفتر

بيشتر

دستورالعمل ها

استاندارد ها و شاخص ها

قوانین، مقررات و آئین نامه ها

معرفی دفتر
ماموریت ها و اهداف
شرح وظایف دفتر آب و خاک
چارت تشکیلاتی
معرفی مدیر
ارتباط با دفتر
اطلاعیه
لینک ها
    پروژه های مطالعاتی
    * * * حمایت از کالای ایرانی * * *