آیکون منو

اخبار دفتر

بيشتر
اطلاعیه ها
بيشتر
لینک ها
اقدامات و برنامه ها
بيشتر
پروژه های مطالعاتی
پروژه ها :
عنوان پروژه:  تدوین دستورالعمل چگونگی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از سیستم پایش لحظه ای دودکش صنایع
عنوان پروژه:  تعیین هزینه های اجتماعی آلاینده های عمده هوای بخش انرژی کشور (بخش اول نیروگاه های فسیلی)
عنوان پروژه: ارائه روش های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و تعیین روش های سازگاری و انطباق با پدیده تغییر اقلیم
عنوان پروژه: تدوین حد مجاز صدای خروجی خودروهای سنگین و نیمه سنگین کلاس های M2، M3، N2 و N3
عنوان پروژه: شناسایی وپایش آلاینده های سمی(HAPs)موجود در هوای مناطق شهری(5 آلاینده ی سمی برحسب اولویت)
عنوان پروزه : مطالعات سیاهه انتشار در کلان شهرهای کشور
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *