آیکون منو
تحلیل وضعیت آلودگی هوا ، گرد و غبار


 
                                   
 
     وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
            گزارش مورخ 97/8/23مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
 

                   شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :

 

تحلیل و پیش بینی کیفیت هوا تا 24 ساعت آینده

بدلیل پوشش ابر  متراکم و در حال عبور  که در نیمه شمالی و بخش هایی از مرکز و غرب و جنوب غربی ایران در طول روز گذشته مشاهده می شود، تحلیل وضعیت پراکنش گرد و غبار در محدوده های مذکور امکان پذیر نمی باشد.

از حدود 4 بعد از ظهر در ناحیه جنوبی رشته کوه زاگرس و کوهپایه های آن گرد و غبار محلی رقیقی پدیدار شد و تا حدود نیمه شب کمی افزایش غلظت داشت که باورود ابر های متراکم  به منطقه کاملا فرونشست. در بامداد صبح امروز در محدوده مرزی شرق کشور گرد و غبار رقیقی پدیدار شد که تاصبح بدون تغییر در ناحیه مورد نظر مشاهده می شود.

با توجه به آنچه که در سایت بارسلونا دیده میشود پیش بینی می شود چشمه گرد و غباررقیقی  در کشور عربستان پدیدار شده و دنباله شمالی آن بخش های از سواحل حاشیه خایج فارس و جزایر منطقه در محدوده استانهای بوشهر و هرمزگان  را تحت تاثیر قرار  دهد.

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح97/8/22 تا 8  صبح  97/8/23 مشاهده گرديده وپیش بینی  صبح 97/8/22 تا  صبح 97/8/23  از سایت  (  Barcelona Dust Forecast Center) وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:
 

ردیف

شهر

آلاینده شاخص

22/8/97

23/8/97

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر بر اساس سایت های ماهواره ای

EUMETSAT,Barcelona

1

تهران

PM2.5

47(پاک)

59(سالم)

.باتوجه به شرایط جوی وبارش های پراکنده  در24 ساعت گذشته درسطح کشور،به جز اهواز،هوای سایر  کلان شهرها در وضعیت مطلوب (سالم) وتبریزوکرج درشرایط پاک  بوده وپیش بینی می شود که تافردا نیز همین شرایط برقرار باشد.

2

اصفهان

PM2.5

54(سالم)

68(سالم)

3

کرج

PM2.5

59 (سالم)

37(پاک)

4

اراک

PM2.5

82(سالم)

64(سالم)

5

شیراز

PM2.5

67 (سالم)

71(سالم)

6

تبریز

PM2.5

51(سالم)

18(پاک)

7

مشهد

PM2.5

61(سالم)

63 (سالم)

8

اهواز

PM10

55 (سالم)

66 (سالم)

PM2.5

119 ((ناسالم برای گروه های حساس)

106(ناسالم برای گروه های حساس)


گزارش هفتگی
 

 

اراك

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

Pm2.5

79

سالم

يكشنبه

1397/7/29

Pm2.5

82

سالم

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

91

سالم

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

                 

 

 

 

 

اصفهان

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

 

 

 

يكشنبه

1397/7/29

 

 

 

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

57

سالم

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

 

 

 

 

اهواز

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

Pm2.5

109

ناسالم برای گرو های حساس

يكشنبه

1397/7/29

Pm2.5

104

ناسالم برای گرو های حساس

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

95

سالم

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

 

 

 

 

 

تبريز

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

Pm2.5

83

سالم

يكشنبه

1397/7/29

Pm2.5

80

سالم

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

78

سالم

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

 

 

 

 

تهران

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

Pm2.5

72

سالم

يكشنبه

1397/7/29

Pm2.5

81

سالم

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

81

سالم

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

 

 

 

 

 

شيراز

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

Pm2.5

61

سالم

يكشنبه

1397/7/29

Pm2.5

68

سالم

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

85

سالم

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

 

 

 

 

كرج

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

Pm2.5

71

سالم

يكشنبه

1397/7/29

Pm2.5

84

سالم

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

76

سالم

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

 

 

 

 

 

مشهد

ايام هفته

تاريخ

آلاينده شاخص

Psi

وضعيت بهداشتي

شنبه

1397/7/28

Pm2.5

57

سالم

يكشنبه

1397/7/29

Pm2.5

76

سالم

دوشنبه

1397/7/30

Pm2.5

102

ناسالم برای گرو های حساس

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

جمعه

 

 

 

 

ميانگين هفته

 

 

 

 

پاك(50-0)

 

 

 

وضعيت شاخص

سالم(100-50)

 

 

 

آلودگي

ناسالم(200-100)

 

 

 

 

بسيارناسالم(300-200)

 

 

 

 

خطرناك 300‍

 

 

 

وضعيت كل هفته

 

 

 

 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *