وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
   

گزارش  مورخ 98/11/1 مركز ملي هوا و تغییراقلیم   

   

براساس اطلاعات  سامانه پایش کیفی هوای کشور و آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح30/10/98 تا8  صبح1/11/98 مشاهده گرديده ونیزپیش بینی صبح1/11/98 تا صبح2/11/98  از سایت ( arcelona Dust Forecast Center) وضعيت کیفی هوای کلان شهرها و گردوغباردرکشوربه شرح ذيل مي باشد:

     

شهر

آلاینده شاخص

30/10/98

آلاینده شاخص

1/11/98

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

PM2.5

87

PM2.5

118

درشبانه روز گذشته شهرهای تهران،اصفهان واهواز هوایی ناسالم برای گروه های حساس را گزارش نمودند.سایر کلان شهرها ازهوایی قابل قبول برخوردار بوده وساکنین مشهد هوایی پاک راتجربه نمودند.

2

اصفهان

PM2.5

71

PM2.5

104

3

کرج

PM2.5

82

PM2.5

95

4

اراک

PM2.5

49

PM2.5

52

5

شیراز

PM2.5

88

PM2.5

56

6

تبریز

PM2.5

104

PM2.5

90

7

مشهد

PM2.5

94

PM2.5

48

8

اهواز

PM10

77

PM10

70

PM2.5

124

PM2.5

134


   
تحلیل
 وپیش بینی گردوغبارکشور

 

در شبانه روز گذشته بطور کلی به علت عبور پوشش های ابری پراکنده درکل کشور تحلیل پدیده امکان پذیر نبود اما درساعاتی جنوب غربی رشته کوه زاگرس غبارآلود مشاهده گردید.

برطبق مشاهدات سایت پیش بینی بارسلونا دوروز آینده یعنی 3/11/98مناطقی ازغرب وجنوب غرب کشور (محدوده استان های خوزستان،کهگیلویه وبویراحمد ،فارس وبوشهر)گردوغباری خواهند گردید.

 


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور 

                                            ادامه