وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
   

    گزارش  مورخ 98/6/24 مركز ملي هوا و تغییراقلیم 
 

       شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :  

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح23/6/98 تا 8  صبح24/6/98 مشاهده گرديده وپیش بینی صبح24/6/98 تا صبح25/6/98  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:

   

شهر

آلاینده شاخص

23/6/98

آلاینده شاخص

24/6/98

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

PM2.5

58

PM2.5

66

در24 ساعت گذشته اغلب کلان شهرها ازهوایی قابل قبول برخورداربودند.شیرازوتبریز هوایی پاک راگزارش نمودند.

2

اصفهان

PM2.5

92

PM2.5

90

3

کرج

O3

30

PM2.5

60

4

اراک

PM2.5

60

PM2.5

58

5

شیراز

CO

23

CO

38

6

تبریز

O3

26

PM2.5

36

7

مشهد

O3

85

PM2.5

67

8

اهواز

PM10

75

PM10

70

PM2.5

PM2.5


  تحلیل
 و پیش بینی گردوغبارکشور

بدلیل پوشش ابردرحال عبورکه درروزگذشته در حاشیه دریای عمان و جنوب شرقی کشورقابل مشاهده است،تحلیل پدیده گرد و غبار در این مناطق ازکشور امکان پذیرنمی باشد. 

ازحدود 4 بعدازظهردیروزگردوغبار محلی در مناطق کوهستانی ومرکز ایران پدیدارشد و تاصبح امروزکمی افزایش غلظت نشان داد بخصوص در مناطق کوهستانی کشور.

با توجه به آنچه که درسایت بارسلونا دیده میشودگرد وغبار تا دوروزآینده حاشیه مرزی در غرب و جنوب کشورو بخش هایی از مرکز ایران و نواحی کوهستانی را با غلظت کم تحت تاثیر قرار خواهد داد .

 


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور

                                              ادامه