آیکون منو
تحلیل وضعیت آلودگی هوا ، گرد و غبار


 
                                   
 
     وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
            گزارش مورخ 98/3/1مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
 

       شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :     

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح31/2/98 تا 8  صبح1/3/98 مشاهده گرديده وپیش بینی صبح 1/3/98 تا صبح2/3/98  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:

شهر

آلاینده شاخص

31/2/98

آلاینده شاخص

1/3/98

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

PM2.5

71

PM2.5

66

درشبانه روز گذشته اغلب کلان شهرها ازهوایی باکیفیت قابل قبول  برخورداربودند،البته اهواز در محدوده ناسالم برای گروه های حساس بود وشاخص کیفی هوای تبریز،نیز پاک گزارش گردید.

2

اصفهان

PM2.5

67

PM2.5

80

3

کرج

PM2.5

53

4

اراک

PM2.5

42

O3

93

5

شیراز

PM2.5

82

PM2.5

89

6

تبریز

PM2.5

36

O3

32

7

مشهد

O3

79

O3

83

8

اهواز

PM10

91

PM10

77

PM2.5

93

PM2.5

101

    

تحلیل و پیش بینی کیفیت هوا تا 24 ساعت آینده

بدلیل پوشش ابردر حال عبورکه درروزگذشته اکثر نقاط کشوربه جز محدوده رشته کوه زاگرس وکوهپایه آن  قابل مشاهده است،لذا تحلیل پدیده گردوغبار دراین نواحی از ایران امکان پذیرنمی باشد. 

از حدود6 بعدازظهردیروزدر منطقه رشته کوه زاگرس گرد وغبار با غلظت کم پدیدار شد وتا نیمه شب کمی افزایش غلظت داشت تاصبح امروز تغییر بخصوصی مشاهده نمی گردد.

با توجه به آنچه که در سایت بارسلونا دیده میشودگردوغبار تا دو روز آینده و از ناحیه غربی وارد کشور شده و بتدریج در کل کشور با غلظت کم تا متوسط گسترش پیدا می کند،فقط در محدوده خوزستان و شمال بوشهر غلظت گرد و غبار مشاهه شده  بیشتر   خواهد بود.


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور
 

                                                         

 

 ادامه 


 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *