وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
            گزارش مورخ 98/4/22مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
 

       شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :     

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح21/4/98 تا 8  صبح22/4/98 مشاهده گرديده وپیش بینی صبح22/4/98 تا صبح23/4/98  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:
 

شهر

آلاینده شاخص

21/4/98

آلاینده شاخص

22/4/98

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

PM2.5

86

PM2.5

91

در24 ساعت گذشته مشهدوشیراز به ترتیب نسبت به آلاینده O3 و PM2.5هوایی ناسالم برای گروه های حساس راگزارش نمودند. دراین مدت هوای سایر کلان شهرهادرحد قابل قبول بود.

2

اصفهان

PM2.5

125

PM2.5

87

3

کرج

PM2.5

84

PM2.5

88

4

اراک

PM2.5

91

PM2.5

95

5

شیراز

PM2.5

105

PM2.5

105

6

تبریز

PM2.5

99

PM2.5

89

7

مشهد

O3

111

O3

147

8

اهواز

PM10

73

PM10

74

PM2.5

0

PM2.5

84

تحلیل و پیش بینی کیفیت هوا تا 24 ساعت آینده

درشبانه روز گذشته منطقه زاگرس مملواز پوشش های ابری مشاهده گردید.درحدود ساعت 6 بعدازظهر روزگذشته،غرب کشورمحدوده استان های ایلام،کرمانشاه،همدان ولرستان به تدریج گردوغباری رویت گردید که به تدریج مناطقی ازشمال غرب وجنوب غرب رانیز فراگرفت.تاصبح امروز همچنان مناطق یادشده گردوغباری مشاهده گردید.


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور
 

                                                         

 

 ادامه