وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
   

    گزارش  مورخ 98/8/13مركز ملي هوا و تغییراقلیم 
 

       شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :  

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح12/8/98 تا 8  صبح13/8/98 مشاهده گرديده وپیش بینی صبح13/8/98 تا صبح14/8/98  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:

 

شهر

آلاینده شاخص

12/8/98

آلاینده شاخص

13/8/98

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر براساس اطلاعات ایستگاه های سنجش کیفیت هوا

1

تهران

PM2.5

88

PM2.5

73

درشبانه روز گذشته،همه ی کلان شهرها ازهوایی قابل قبول برخوردار بودند.

2

اصفهان

PM2.5

96

PM2.5

88

3

کرج

PM2.5،SO2

66

PM2.5

52

4

اراک

PM2.5

60

PM2.5

60

5

شیراز

PM2.5

53

PM2.5

53

6

تبریز

PM2.5

43

PM2.5

51

7

مشهد

PM2.5

124

PM2.5

70

8

اهواز

PM10

76

PM10

73

PM2.5

PM2.5

 


  تحلیل
 و پیش بینی گردوغبارکشور

بدلیل پوشش ابردر حال عبورکه در حاشیه دریای خزر و شمال شرقی ایران قابل مشاهده است،تحلیل وضعیت پراکنش گردوغباردر طی روزگذشته درناحیه مورد اشاره امکان پذیرنمی باشد.

ازحدود4بعدازظهردیروزگردوغبارمحلی درکل نواحی بدون پوشش ابرکشور پدیدار شدوتاصبح امروزافزایش غلظت نشان داد بخصوص دررشته کوه زاگرس وکوهپایه های آن،و ناحیه جنوبی ایران.

بدلیل مشکلات موجود در سایت امکان بررسی سایت بارسلونا مقدور نمی باشد.

 


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور

                                              ادامه