آیکون منو
تحلیل وضعیت آلودگی هوا ، گرد و غبار

 
                                   
 
     وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
            گزارش مورخ 97/12/26مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
 

                  

براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح25/12/97 تا 8  صبح 26/12/97 مشاهده گرديده وپیش بینی  صبح26/12/97 تا  صبح27/12/97  از سایت (  Barcelona Dust Forecast Center)وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد: 

 شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :
 


    


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور
                                                                     
 ادامه 


 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *