آیکون منو
تحلیل وضعیت آلودگی هوا ، گرد و غبار


 
                                   
 
     وضعیت روزانه تحلیل گرد و غبار
            گزارش مورخ 97/11/1مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم:
 

                   شاخص كيفي هوا(بالاترين مقدار شاخص) بر اساس گزارشات واصله از استانها :

 

تحلیل و پیش بینی کیفیت هوا تا 24 ساعت آینده

بدلیل پوشش ابردر حال عبورکه در شمال شرقی حاشیه دریای خزروقابل مشاهده است تحلیل پدیده گردو غباردر این مناطق ازکشورامکان پذیر نمی باشد.

از حدود2 بعدازظهر دیروزدرمناطق بدون پوشش ابر ایران راگردوغبار محلی با غلظت قابل توجه در برگرفت تا نیمه شب افزایش داشت بخصوص درمناطق کوهستانی.تا صبح امروز تغییر بخصوصی درغلظت منطقه مشاهده نمی گردد.

با توجه به آنچه که در سایت بارسلونا دیده میشود ناحیه مرزی در محدوده جنوب  و جنوب غربی ایران محدوده استان های خوزستان،بوشهر و هرمزگان،سیستان و بلوچستان و کل خلیج فارس توسط گردو غبار  چشمه ای که در شمال عربستان با غلظت متوسط تشکیل می شود تحت تاثیر قرار میگیرد.


   براساس آنچه درسايت ماهواره اروپاييEumetsat) (ازساعت8  صبح30/10/97 تا 8  صبح 1/11/97 مشاهده گرديده وپیش بینی  صبح 1/11/97 تا  صبح2/11/97  از سایت  (  Barcelona Dust Forecast Center) وضعيت گردوغباربه شرح ذيل مي باشد:

ردیف

شهر

آلاینده شاخص

30/10/97

1/11/97

تحلیل وضعیت کیفی هوای 8 کلان شهر بر اساس سایت های ماهواره ای

EUMETSAT,Barcelona

1

تهران

PM2.5

88(قابل قبول)

124 (ناسالم برای گروه های حساس)

هوای تهران واصفهان نسبت به روز گذشته نامطلوب تر گردید واز محدوده ی قابل قبول خارج گردید.سایرکلان شهرها شاخص هوای قابل قبول داشتند.

2

اصفهان

PM2.5

63 (قابل قبول)

103(ناسالم برای گروه های حساس)

3

کرج

PM2.5

54(قابل قبول)

56(قابل قبول)

4

اراک

PM2.5

75(قابل قبول)

80(قابل قبول)

5

شیراز

PM2.5

75(قابل قبول)

82 (قابل قبول)

6

تبریز

PM2.5

84 (قابل قبول)

91 (قابل قبول)

7

مشهد

PM2.5

45 (پاک)

57(قابل قبول)

8

اهواز

PM10

73 (قابل قبول)

PM2.5

77 (ناسالم برای گروه های حساس)      
       


 

گزارش پایش کیفی هوای کشور
                                                                       
ادامه 


 

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *